Interview Marco Schravesande: Wegen, kruispunten, leidingwerk

Hij groeide op tussen de bouwtekeningen en kreeg techniek met de paplepel ingegoten: de 29-jarige projectmanager Marco Schravesande. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor een deel van de aanpassingen van de infrastructuur aan landzijde. ‘Wegen, kruispunten, leidingwerk… Alles wat nodig is rondom de bouw van de nieuwe pier en terminal.’

Marco Schravesande

Spannende tijden

In de jaren 90 heeft Schiphol voor het laatst grootschalig verbouwd. De luchthaven werd toen uitgebreid met een nieuwe hal: Terminal 3. ‘Nu staan we weer voor grootschalige werkzaamheden’, zegt Marco. ‘En dat vinden we allemaal spannend. Het gaat niet alleen om veel ingrijpendere werkzaamheden, het is ook nog eens veel drukker. We ontvangen nu ruim twee keer zoveel passagiers per jaar.’

Bouwverkeer op gang

Op een grote kaart wijst Marco aan wat de komende tijd zoal staat te gebeuren. Op de Schipholboulevard wordt een deel van de weg verbreed, zodat meer ruimte ontstaat voor verkeer en loshavens. Ook komt er een nieuwe afrit van de toegangsweg naar Schiphol, zodat lokaal verkeer vanuit Amsterdam sneller op de plek van bestemming is. Marco: ‘Na de zomer komt het bouwverkeer flink op gang, dus dan worden de wegen intensiever gebruikt. We treffen nu al zoveel mogelijk voorbereidingen om dit op te vangen.’

Onder en boven de grond

Voor de bouw van de nieuwe pier en terminal wordt op termijn een belangrijke toegangsweg – de Havenmeesterweg – uit gebruik genomen. Daarvoor komen nieuwe wegen, kruispunten en omleidingen in de plaats. Veel veranderingen zijn al in gang gezet, zoals het storten van extra grond en het plaatsen van wegafzettingen. ‘Niet alleen boven de grond hebben we veel werk, ook daaronder’, zegt Marco. ‘Er liggen bergen kabels en leidingen die allemaal een nieuwe plek moeten krijgen.’

Veel werk. Veel denkwerk

Van het rondbreien van budgetten tot het ontwerp- en bouwtraject: met een masteropleiding transport, infrastructuur en logistiek op zak, weet Marco als geen ander hoe grote bouwprojecten werken. ‘Dit is wel een bijzonder geval, omdat er zoveel van afhangt’, zegt hij. ‘We passen nu bijvoorbeeld een kruispunt aan waar 80 bussen per uur overheen rijden. Hoe doen we dat, zonder de dagelijkse processen op de luchthaven te verstoren? Dat is veel werk. Veel denkwerk vooral. Gelukkig hebben we alle specialisten aan boord om dit voor elkaar te krijgen.’