Verwerking van gegevens: Lost & found

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als jij op Schiphol iets verliest, kan je daarvan melding maken via de website van Schiphol. Afhankelijk van welke gegevens je achterlaat, verwerken wij daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • woonplaats
 • land
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • legitimatiesoort en -nummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • handtekening
 • diverse kenmerken van het verloren item

Daarnaast verzamelen we vanzelfsprekend voorwerpen die op Schiphol worden achtergelaten. Verlies jij bijvoorbeeld jouw portemonnee of identiteitsbewijs, dan verwerken wij ook de persoonsgegevens die daarvan deel uitmaken.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw gegevens met als doel de door jou verloren zaken te kunnen retourneren. Wij verwerken de gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De contactgegevens die je bij ons achterlaat omdat je iets verloren hebt, bewaren we niet langer dan veertien maanden.

Voor de door ons gevonden voorwerpen gelden verschillende bewaartermijnen. Gevonden identiteitsbewijzen geven we altijd binnen twee dagen door aan de Koninklijke Marachaussee. Bankpasjes en creditcards vernietigen we na ongeveer vier weken. De meeste overige gegevensdragers (documenten, USB-sticks, elektronica) vernietigen wij na drie maanden.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Lost & found diensten worden uitgevoerd door een externe leverancier, deze heeft ook toegang tot de gegevens. Jouw identiteitsbewijs verstrekken wij aan de Koninklijke Marachaussee. Daarnaast delen we vanzelfsprekend jouw gegevens met een vervoersbedrijf indien wij het door jou verloren voorwerp terugsturen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Nederland B.V.

Deze versie is van juli 2020.