Verwerking van gegevens: Huurders

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor het onderhouden van contact met medewerkers van onze huurders, potentiële huurders en partijen met wie wij samenwerken, verwerken wij hun voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verhuren en beheren winkel- en kantoorruimte op de luchthaven. De persoonsgegevens van de medewerkers van de partijen met wie we een (huur)overeenkomst hebben, verwerken we ter uitvoering van de (huur)overeenkomst. Bij het verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers met wie we (nog) geen overeenkomst hebben, hebben wij een gerechtvaardigd belang.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Hoelang we jouw gegevens bewaren, hangt af van de duur van de overeenkomst die is gesloten met Schiphol. Als die overeenkomst eindigt en we hebben jouw gegevens niet om andere redenen nodig, verwijderen wij die.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Wie verwerkingsverantwoordelijke is, hangt af van met wie de huurovereenkomst is of wordt gesloten. Dat kan zowel Schiphol Nederland B.V. zijn als Schiphol Real Estate B.V. Als jij daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Schiphol.

Deze versie is van februari 2020.