Algemene voorwaarden: Privium

1.Definities

Automatische Grenspassage: Grenspassage met behulp van de Privium kaart en irisscan;
Privium lid: De persoon die met Schiphol de Privium overeenkomst heeft gesloten;
Schiphol: Schiphol Commercial B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 202, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer dan wel een door haar aangewezen dochter vennootschap;
Intermediair: De partij die, na daartoe een overeenkomst met Schiphol te hebben gesloten, het Privium lid in de gelegenheid stelt om via haar een Privium overeenkomst te sluiten en daarvoor de kosten voldoet;
Privium diensten: Het pakket van diensten dat door Schiphol specifiek aan de Privium leden wordt aangeboden;
Priority Security: De samengevoegde veiligheidscontrole van de reiziger en de bagage op de luchthaven waarbij Privium leden voorrang krijgen boven reguliere reizigers;
Privium overeenkomst: De overeenkomst tussen Privium lid en Schiphol met betrekking tot de Privium diensten;
Privium kaart: De chipkaart (al dan niet voorzien van een magneetstrip) die gebruikmaking van de Privium diensten mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid en Privium overeenkomst

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Privium overeenkomst. Daarnaast heeft het Privium lid de voorwaarden uit het Privium Privacy Statement geaccepteerd bij de aanvraag van de Privium kaart, waarmee deze voorwaarden tevens van toepassing zijn op de Privium Overeenkomst.

2.2
Het Privium lidmaatschap komt tot stand door het activeren van het Privium lidmaatschap door Schiphol en de ondertekening van de Privium overeenkomst door het Privium lid.

2.3
Schiphol zal de Privium diensten uitsluitend leveren aan onderdanen van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte en mensen die een geldig lidmaatschap hebben van het programma Registered Traveller Programme (RTPNL), die rechtmatig in het bezit zijn van een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Deze personen dienen, in verband met de hoogte van de irisscan, tenminste 1 meter 55 lang te zijn.

3. Privium diensten

3.1
Het aanbod van Privium diensten wordt bepaald door Schiphol.

3.2
Niveau Privium Basic
Indien het Privium lid gekozen heeft voor het niveau Privium Basic, omvatten de Privium diensten in ieder geval Automatische Grenspassage en Priority Security.

3.3
Niveau Privium Plus
Indien het Privium lid gekozen heeft voor het niveau Privium Plus, zijn naast bovenstaande Algemene Voorwaarden van Privium Basic, de volgende aanvullende definities en voorwaarden van toepassing:

 • Business class Check-in: Het op vertoon van de Privium kaart en geldig vliegticket business class of met voorrang kunnen inchecken bij een van de met Schiphol in het kader van Privium samenwerkende luchtvaartmaatschappijen (veelal met gebruik van de Business Class incheckbalie), ongeacht de vliegklasse;
 • Priority Parkeren: Het parkeren in een parkeerruimte die door Schiphol voor gebruik door Privium leden is aangewezen.
 • Privium Lounges: Verblijfsruimten voor Privium leden. Onder voorwaarden toegankelijk voor Privium Plus leden en meereizende Privium Partner Plus leden die in het bezit zijn van een voor die dag geldige boarding pass. Voor locaties en openingstijden, kijk op schiphol.nl/privium.

3.4
Niveau Privium Plus Proefabonnement
Indien het Privium lid gekozen heeft voor het niveau Privium Plus Proefabonnement, kan hij 4 maanden gebruikmaken van alle voordelen van het Privium Plus programma, zie artikel 3.3. Naast de overige Algemene Voorwaarden, zijn de volgende aanvullende definities en voorwaarden van toepassing:

 • Een proefabonnement kan per persoon slechts eenmalig afgesloten worden.
 • Het Privium lid kan alleen een proefabonnement afsluiten, indien het Privium lid gedurende de periode van minimaal twee jaar géén Privium lid is geweest.
 • Het proefabonnement is tussentijds niet opzegbaar. De vaste proefperiode bedraagt 4 maanden en wordt na die periode automatisch verlengd tot een Privium Plus jaarabonnement.
 • Het is niet mogelijk een Partner lidmaatschap te koppelen aan het Privium Proefabonnement.

3.5
Niveau Privium Basic Proefabonnement
Indien het Privium lid gekozen heeft voor het niveau Privium Basic Proefabonnement, kan hij 4 maanden gebruikmaken van alle voordelen van het Privium Basic programma, zie artikel 3.2. Naast de overige Algemene Voorwaarden, zijn de volgende aanvullende definities en voorwaarden van toepassing:

 • Een proefabonnement kan per persoon slechts eenmalig afgesloten worden.
 • Het Privium lid kan alleen een proefabonnement afsluiten, indien het Privium lid gedurende de periode van minimaal twee jaar géén Privium lid is geweest.
 • Het proefabonnement is tussentijds niet opzegbaar. De vaste proefperiode bedraagt 4 maanden en wordt na die periode automatisch verlengd tot een Privium Basic jaarabonnement.
 • Het Privium lid kan gedurende de abonnementsperiode het Privium Basic Proefabonnement omzetten in een Privium Plus Proefabonnement.
 • Het is niet mogelijk een Partner lidmaatschap te koppelen aan het Privium Proefabonnement.

3.6
Niveau Privium Partner
Privium Partner lidmaatschap voor de partner van het Privium lid of thuiswonende kinderen van 12 t/m 20 jaar van het Privium lid. Indien het Partner lid alleen reist of met het Basic lid (hoofdlid), omvatten de Privium diensten in ieder geval Automatische Grenspassage en Priority Security. Samen reizend met het Plus lid, heeft het Partner lid daarnaast ook recht op toegang tot de Privium Lounges. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Het Partner lidmaatschap is gekoppeld aan het Plus of Basic lid (hoofdlid), woonachtig op hetzelfde adres.
 • Er kunnen Partner lidmaatschappen worden aangevraagd voor thuiswonende kinderen van 12 tot en met 20 jaar en de levenspartner.
 • Het Partner lidmaatschap wordt voor een kind beëindigd op het moment dat het kind de leeftijdsgrens van 21 bereikt, tenzij het kind het enige volwassen Partner lid is van het hoofdlid.
 • Een Partner lidmaatschap wordt beëindigd wanneer het hoofdlid diens lidmaatschap opzegt. Het Partner lid wordt hierover door Schiphol geïnformeerd.

3.7
Schiphol zal het Privium lid op de hoogte stellen van eventuele uitbreidingen of wijzigingen in haar aanbod van Privium diensten.

4. Privium kaart

4.1
De Privium kaart blijft eigendom van Schiphol. De Privium kaart is strikt persoonlijk, mag niet door andere personen dan het Privium lid zelf worden gebruikt en is niet overdraagbaar. U mag de kaart niet gebruiken om personen te vervoeren of goederen te vervoeren met beroepsmatige en/of commerciële redenen. Iedere op de Privium kaart aangebrachte wijziging en/of verandering maakt de Privium kaart met onmiddellijke ingang ongeldig.

4.2
Bij het einde van de geldigheidsduur van het geregistreerde reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) van het Privium lid, evenals bij diefstal of verlies daarvan, eindigt het recht van het Privium lid om gebruik te maken van de Automatische Grenspassage en Priority security. Het Privium lid kan in dat geval - afhankelijk van het niveau van Privium waarvoor het Privium lid zich heeft ingeschreven nog wel gebruik maken van de andere Privium diensten (zie verder onder Artikel 3). Bij het verkrijgen van een nieuw reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) zal het Privium lid dit melden aan Schiphol, waarna Schiphol zich zal inspannen de Automatische Grenspassage met de Privium kaart binnen redelijke termijn opnieuw mogelijk te maken. Het Privium lid dient het nieuwe reisdocument hiertoe te laten registreren in de Privium ClubLounge Departures op Schiphol.

4.3
Het Privium lid zal contact opnemen met Privium voor een nieuwe Privium kaart bij verlies en/of diefstal van de Privium kaart of in het geval van beschadiging van de Privium kaart. Bij herhaaldelijk verlies van de Privium kaart door het Privium lid kunnen door Schiphol kosten voor een nieuwe Privium kaart in rekening worden gebracht. Aan het einde van de technische levensduur van de Privium kaart zal het Privium lid, na bericht van Schiphol, een afspraak maken met Schiphol voor de vervaardiging van een nieuwe Privium kaart.

5. Betaling

5.1
Indien de vergoeding voor de te leveren Privium diensten wordt gedragen door de Intermediair, zal Schiphol aan het Privium lid geen kosten voor het Privium lidmaatschap in rekening brengen. De betalingsvoorwaarden zullen door Schiphol en de Intermediair in hun onderlinge overeenkomst vastgelegd worden. Wel heeft Schiphol het recht om, in het geval dat de Intermediair niet tijdig de verschuldigde vergoeding betaalt, de Privium diensten aan het Privium lid met onmiddellijke ingang op te schorten.

5.2
Voor het ter beschikking stellen van de te leveren Privium diensten zal Schiphol aan Privium lid direct bij uitgifte van de Privium kaart en vervolgens steeds jaarlijks een vergoeding in rekening brengen op basis van de voor de Privium diensten geldende tarieven. De tarieven van de Privium lidmaatschappen worden van tijd tot tijd door SCBV opnieuw vastgesteld, waarbij steeds de dan aangepaste prijzen gelden en ook op de overeenkomst tussen Privium lid en Schiphol met betrekking tot de Privium diensten van toepassing zijn. De tarieven zullen door Schiphol bekend worden gemaakt op een voldoende kenbare wijze, waaronder in ieder geval publicatie op de Privium website: schiphol.nl/privium.

5.3
Het Privium lid dient er jaarlijks voor te zorgen dat het verschuldigde bedrag binnen de betalingstermijn door Schiphol is ontvangen. Indien de vergoeding niet tijdig is ontvangen door Schiphol, is het Privium lid in verzuim en is Schiphol gerechtigd de Privium diensten op te schorten en een incassobureau in te schakelen.

6. Overige verplichtingen Privium lid

6.1
Het Privium lid is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van Automatische Grenspassage en Priority Security indien (a) het Privium lid vervolgens zelf per vliegtuig vertrekt vanaf Schiphol of per vliegtuig is aangekomen op Schiphol, en (b) het Privium lid zijn geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) en een geldig reisbiljet voor vertrek vanaf c.q. aankomst op Schiphol die dag (e-ticket of boarding pass), bij zich draagt, ter eventuele controle.

6.2
Het Privium lid zal zich houden aan (a) alle door of vanwege Schiphol in het kader van orde en veiligheid op de luchthaven te geven aanwijzingen en (b) alle door de Koninklijke Marechaussee in het belang van de grensbewaking te geven aanwijzingen.

6.3
Schiphol is gerechtigd met onmiddellijke ingang, al dan niet tijdelijk, het gebruik van de Privium kaart door het Privium lid te blokkeren in geval het Privium lid zich niet houdt aan de in het vorige lid bedoelde aanwijzingen, de Privium kaart misbruikt of handelt in strijd met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

7. Toegangsbeleid en Huisregels Privium Lounges

7.1
De Privium Lounges zijn uitsluitend toegankelijk voor:

 • Privium Plus leden, mits in het bezit van een geldige Privium Plus kaart en een geldig reisbiljet of internationaal treinticket voor vertrek vanaf Schiphol die dag (eticket of boarding pass). Het lid dient op eerste verzoek van een Privium medewerker zijn of haar boarding pass of internationaal treinticket te vertonen;
 • Privium Partner leden, mits in gezelschap van het bijbehorende Privium Plus lid en in bezit van een geldig reisbiljet of internationaal treinticket voor vertrek vanaf Schiphol van die dag (eticket of boarding pass). Het lid dient op eerste verzoek van een Privium medewerker zijn of haar boarding pass of internationaal treinticket te vertonen;
 • Privium Basic leden hebben geen toegang tot de lounges van Privium. Zij kunnen deze alleen bezoeken voor het ophalen van een nieuwe Privium kaart of het doorgeven van een wijziging van het reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort).
 • Kinderen, baby’s en partners zonder lidmaatschap hebben geen toegang tot de Privium Lounges.
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen, met uitzondering van grotere gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar.
 • Privium Plus leden kunnen voor meereizende gasten van 12 jaar en ouder een Lounge Access Voucher aanschaffen waarmee de gasten toegang kunnen verkrijgen tot één van de lounges. Lounge Access Vouchers zijn verkrijgbaar bij de Privium Lounges. De geïntroduceerde gasten dienen naast de Lounge Access Voucher over een geldige legitimatie en een geldig reisbiljet voor vertrek vanaf Schiphol die dag (eticket of boarding pass) te beschikken om toegang tot de Privium Lounges te verkrijgen. Schiphol behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om – om haar moverende redenen – gasten de toegang tot de Privium Lounges te weigeren.
 • De Privium ClubLounge Departures is alleen toegankelijk met een boarding pass voor een vertrekkende vlucht voor die dag.

De openingstijden van de Privium Lounges worden vermeld op schiphol.nl/privium en bij de entree.

7.2
In de Privium Lounges gelden de volgende huisregels:

 • Bagagekarren zijn niet toegestaan.
 • Aan reizigers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Roken is verboden.
 • Indien een Privium lid onder invloed van drugs en/of alcohol en/of andere verdovende middelen verkeert, wordt toegang tot de Privium Lounges geweigerd.
 • Reizigers dienen zelf hun handbagage in de gaten te houden. Schiphol is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen.
 • Consumpties die reizigers in de Privium Lounges krijgen aangeboden mogen niet worden meegenomen naar buiten.
 • Consumpties die reizigers zelf meebrengen mogen niet in de Privium Lounges worden geconsumeerd.
 • Reizigers die verblijven in de Privium Lounges worden geacht netjes gekleed te zijn en zich correct te gedragen.
 • Het is niet toegestaan met uw voeten op het meubilair plaats te nemen of om de lounge als slaapplek te gebruiken.
 • Huisdieren zijn in de Privium Lounges alleen toegestaan in een afgesloten kooi.
 • Reizigers dienen geen overlast te veroorzaken voor andere gebruikers van de Privium Lounges.
 • Schiphol behoudt zich het recht voor om Privium leden die zich niet aan bovenstaande regels houden uit de Privium Lounges te verwijderen.

8 Aansprakelijkheid

8.1
De aansprakelijkheid van Schiphol voor schade die op enigerlei wijze samenhangt met de Privium kaart en/of de Privium diensten, is beperkt tot het jaarlijks door het Privium lid te betalen abonnementsgeld. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien en voor zover Schiphol kan worden aangesproken op grond van dwingendrechtelijk toepasselijk (productenaansprakelijkheids)recht, alsmede in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Schiphol of haar hoogste leidinggevend personeel.

9. Duur en beëindiging

9.1
De Privium overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen is gerechtigd om de Privium overeenkomst op te zeggen. Het Privium lid kan het lidmaatschap beëindigen via schiphol.nl/privium na afloop van het eerste abonnementsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een uitzondering hierop vormt het Privium Proefabonnement. Looptijd van dit abonnement is vier maanden en wordt automatisch verlengd, tenzij het Privium lid één maand voor het einde van de proefperiode opgezegd heeft door een mail te sturen naar privium@schiphol.nl. Zonder opzegging wordt het abonnement verlengd in een Privium jaarlidmaatschap van hetzelfde niveau als het Proeflidmaatschap. Vanaf dat moment is de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzegbaar.

9.2
Indien de Privium overeenkomst is aangegaan door tussenkomst van een Intermediair en de Intermediair haar overeenkomst met Schiphol (al dan niet uitsluitend met betrekking tot het individuele Privium lid) opzegt danwel laatstgenoemde overeenkomst anderszins eindigt, eindigt op het moment van eindigen van de overeenkomst tussen de Intermediair en Schiphol ook de Privium overeenkomst tussen het Privium lid en Schiphol. De Intermediair zal het Privium lid van het eindigen van haar overeenkomst met Schiphol op de hoogte stellen. Indien het Privium lid vervolgens aangeeft op eigen kosten de Privium overeenkomst te willen voortzetten, duurt de Privium overeenkomst ook na de einddatum van de overeenkomst tussen de Intermediair en Schiphol voort en kan deze overeenkomst via schiphol.nl/privium worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9.3
Het Privium lid kan gedurende het abonnementsjaar het Privium Basic lidmaatschap omzetten in een Privium Plus lidmaatschap. Voorts kan een Partner Lidmaatschap worden omgezet in een Privium Basic Lidmaatschap of Privium Plus Lidmaatschap. Vanaf het moment van de upgrade van het lidmaatschap, zal Privium het nieuwe tarief in rekening brengen en het verschil verrekenen. Het is enkel na afloop van het eerste abonnementsjaar en slechts eenmaal per jaar mogelijk het bestaande lidmaatschap om te zetten in een beperkter lidmaatschap.

9.4
In het geval het Privium lid zich niet houdt aan het bepaalde in de Privium overeenkomst, kan Schiphol deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de tekortkoming naar het redelijke oordeel van Schiphol ontbinding rechtvaardigt. Schiphol is in dat geval gerechtigd reeds door het Privium lid betaalde bedragen te verrekenen met de door Schiphol gemaakte kosten in verband met de tekortkoming door het Privium lid en de ontbinding van de Privium overeenkomst.

9.5
Na het eindigen van de Privium overeenkomst is het Privium lid niet langer gerechtigd om gebruik te maken van de Privium kaart. Het Privium lid dient de Privium kaart bij beëindiging van de Privium overeenkomst te retourneren bij de Privium ClubLounge Departures of te zenden aan Schiphol Commercial B.V. , Privium ClubLounge Departures, locatiecode 0222, Postbus 7501, 1118 ZG Luchthaven Schiphol.

9.6
Bij de opzegging van het lidmaatschap dient het Privium lid op het online opzeggingsformulier aan te geven op welk IBAN rekeningnummer het te restitueren geldbedrag dient te worden ontvangen. Schiphol zal het bedrag vervolgens op dit rekeningnummer restitueren. Indien het lidmaatschap door een derde (bijvoorbeeld werkgever) is betaald, dient het Privium lid dit zelf te verrekenen.

10. Inbreuk op de Algemene Voorwaarden

10.1
Wanneer het Privium lid inbreuk maakt op een van de artikelen uit onderhavige Algemene Voorwaarden, dan is Schiphol gerechtigd om een waarschuwing en/of een schorsing op te leggen ten aanzien van het Privium lid.

10.2
Schiphol kan het Privium lid een waarschuwing opleggen wanneer inbreuk is gemaakt op onderhavige Algemene Voorwaarden. Schiphol legt een waarschuwing op wanneer het een inbreuk heeft geconstateerd. Schiphol deelt het Privium lid mee dat een waarschuwing is opgelegd, op basis waarvan de waarschuwing wordt gegeven en wat de consequenties zijn van de waarschuwing. In beginsel betekent een waarschuwing dat het Privium lid gebruik kan blijven maken van het Privium lidmaatschap, echter Schiphol kan hiervan afwijken afhankelijk van de inbreuk.

10.3
Schiphol kan het Privium lid een schorsing opleggen wanneer inbreuk is gemaakt op onderhavige Algemene Voorwaarden. Een schorsing van het Privium lid houdt in dat het Privium lid geen gebruik kan maken van het Privium lidmaatschap voor een periode dat door Schiphol wordt opgelegd. Schiphol deelt het besluit om de schorsing op te leggen met het Privium lid en op basis van welke redenen de schorsing wordt opgelegd. In beginsel is de consequentie van een schorsing dat ofwel het Privium lid voor een maximum van tien jaar is geschorst betreffende het gebruik van het Privium lidmaatschap en/of dat het Privium lidmaatschap met onmiddellijke ingang eenzijdig wordt ontbonden (zie verder artikel 9.4).

11. Rechts keuze en geschilbeslechting

11.1
Er is tevens een Engelse vertaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden beschikbaar. In het geval van enige strijdigheid of afwijking tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.

11.2
Op de Privium overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder der partijen heeft het recht het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voor te leggen, indien hij van mening is dat het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.

Deze versie is opgesteld in november 2022.