Privacystatement Schiphol App

Om de leesbaarheid te vergroten, heeft Schiphol speciaal voor de app een verkorte versie van haar privacystatement ontwikkeld.

Klik hier om de volledige versie van de privacystatement te zien.

Welke gegevens verwerken wij?

Ieder apparaat heeft een zogenaamd device-ID. Dat is een uniek kenmerk van jouw telefoon, laptop of ander device.

Kom jij op Schiphol, dan maakt de Schiphol App contact met de wifispots op de luchthaven . Daarbij wordt alleen het device-ID met Schiphol gedeeld. Dit zorgt ervoor dat jij in staat bent op de plattegrond van Schiphol precies te volgen waar jij bent. Wij slaan jouw device-ID niet op. Zodra jij Schiphol verlaat, hebben wij dus niet meer de beschikking over jouw device-ID.

Wij bieden daarnaast verschillende diensten aan via de Schiphol App, die ook via de website van Schiphol toegankelijk zijn. Zo kun jij in onze app parkeerplekken reserveren en een Shopping @Schiphol-voucher bestellen. Wil jij meer weten over de persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken? Klik dan hier.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Schiphol een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten of India. We doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan je ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als jij het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan naar onze DPO (Data Protection Officer) via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V. Onze contactgegevens:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Contact opnemen met onze DPO?
Heb jij vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van februari 2020.