Gebruiksvoorwaarden: Tijdslots voor passagiers

Op de dienstverlening ‘Tijdslots voor passagiers’ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Op deze pagina kun je de gebruiksvoorwaarden lezen. Onderaan de pagina vind je de gebruiksvoorwaarden ook nog in PDF, zodat je de voorwaarden eventueel kunt opslaan.

1. Algemeen

Schiphol Nederland B.V. (hierna: Schiphol) gaat de overeenkomsten in het kader van ‘Tijdslots voor passagiers’ aan met de klant die boekt (hierna te noemen 'gebruiker'). De afspraakboeking wordt uitgevoerd door Whyline, Inc. (hierna: CLEAR), handelend als dienstverlener aan en verwerker voor Schiphol. Op de afspraakboeking zijn de algemene voorwaarden van CLEAR van toepassing, die u kunt inzien op https://whyline.com/files/reservation-lane-terms-ams-en

2. De dienstverlening

2.1 Diensten in het kader van het boekingsproces worden verleend door CLEAR, handelend als dienstverlener aan en verwerker voor Schiphol. Alle diensten buiten het boekingsproces worden geleverd door Schiphol.

2.2 Met de dienstverlening ‘Tijdslots voor passagiers’ krijgt de gebruiker via de toegangspunten ‘Tijdslots voor passagiers’ op een door de gebruiker geboekt tijdstip toegang tot de wachtrijen voor de veiligheidscontrole op de luchthaven Schiphol. De dienstverlening ‘Tijdslots voor passagiers’ is gratis.

3. Boeken van een afspraak en sluiten van een overeenkomst met Schiphol

3.1 Het boeken van een afspraak gebeurt via de websites en andere gerelateerde technologieën van CLEAR. Op de boeking zijn deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van CLEAR van toepassing, die u kunt raadplegen op https://whyline.com/files/reservation-lane-terms-ams-en en waarin het boekingsproces nader wordt beschreven.

3.2 Tijdens het boekingsproces dient u met een vinkje te bevestigen dat u de voorwaarden van Schiphol en CLEAR accepteert. Voordat u het boekingsproces afrondt, kunt u te allen tijde uw ingevoerde gegevens bekijken en wijzigen of het boekingsproces annuleren. Door het selecteren van de knop waarmee de afspraak wordt gemaakt, voltooit u het boekingsproces bij CLEAR en doet u tegelijkertijd een aanbod aan Schiphol om na het boekingsproces gebruik te maken van alle diensten in het kader van het project ‘Tijdslots voor passagiers’. Met de bevestiging van de ontvangst van uw boeking via de websites en andere gerelateerde technologieën van CLEAR en via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres komt een overeenkomst tussen u en Schiphol tot stand. De totstandkoming van de overeenkomst kan in het Nederlands of in het Engels plaatsvinden.

3.3 Deze gebruiksvoorwaarden kunt u voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst afdrukken of opslaan.

3.4 Indien de toegang niet kan worden verleend wegens uitzonderlijke omstandigheden, behoudt Schiphol zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te annuleren.

4. Toegang tot de veiligheidscontrole via ‘Tijdslots voor passagiers’

4.1 Gedurende het geboekte tijdslot heeft de gebruiker het recht zich te begeven naar een toegangspunt dat is gemarkeerd met ‘Tijdslots voor passagiers’. Daar krijgt hij of zij toegang tot de wachtrij op vertoon van een geldige QR-code en de instapkaart. De QR-code kan op een elektronisch apparaat rechtstreeks vanuit de e-mail of het onlineportaal worden gepresenteerd of op papier worden uitgeprint bij het toegangspunt ‘Tijdslots voor passagiers’. Als er op de luchthaven meerdere ‘Tijdslots voor passagiers’ -toegangspunten zijn, kan elk van deze toegangspunten worden gebruikt. De mogelijkheid om gebruik te maken van de algemene wachtrijen voor de veiligheidscontrole blijft door deze dienstverlening onaangetast.

4.2 De bovenstaande bepalingen gelden ook voor eventuele extra medereizigers. De gebruiker heeft de mogelijkheid om hetzelfde tijdslot voor dezelfde vlucht te boeken voor zijn gezelschap. CLEAR genereert slechts één QR-code. Deze is algemeen geldig voor alle medereizigers en kan slechts eenmaal worden gebruikt. Het gebruik van de dienst is dus alleen mogelijk voor de reizigers van een boeking, die samen naar het toegangspunt ‘Tijdslots voor passagiers’ komen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet.

5.2 Schiphol en CLEAR zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van overmacht (waaronder pandemieën) of andere oorzaken waarvoor Schiphol en CLEAR niet verantwoordelijk zijn, zoals regelgevende ingrepen van autoriteiten, veiligheidsmaatregelen op de luchthaven, onjuiste informatie van luchtvaartmaatschappijen over vertrektijden of vertrekgate-informatie, of vertragingen in de afhandeling.

5.3 Het product ‘Tijdslots voor passagiers’ omvat uitdrukkelijk geen garantie voor het op een bepaald tijdstip passeren van de veiligheidscontrole, voor een bepaalde wachttijd voor de veiligheidscontrole, voor een bepaalde tijdsbesparing of het tijdig passeren van de veiligheidscontrole om een bepaalde vlucht te bereiken.

6. Rechtskeuze en geschillenregeling

6.1 In geval van conflicten of verschillen tussen de oorspronkelijke Nederlandse tekst en de Engelse vertaling prevaleert de Nederlandse tekst.

6.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd. Elke partij kan een geschil ter beslechting voorleggen aan een bevoegde rechter in Nederland, indien een partij van mening is dat het conflict niet door een minnelijke schikking kan worden opgelost.

Deze versie is van november 2022.