Veiligheid is niet vanzelfsprekend: Golden Rules of Safety

Schiphol is altijd in beweging. Terwijl miljoenen reizigers en tonnen vracht zich non-stop over de luchthaven verplaatsen, werken honderden bedrijven er 24/7 met en door elkaar, en wordt er non-stop gebouwd en onderhoud gepleegd. Dat dit alles volkomen veilig gebeurt, is niet vanzelfsprekend. Het werk brengt namelijk risico’s met zich mee. Het is aan ons allemaal om die te beheersen en de kans op incidenten en ongevallen zo klein mogelijk te maken. De Golden Rules of Safety zijn daarin een belangrijk middel.

Golden Rules of Safety

De Golden Rules of Safety komen voort uit de belangrijkste risico’s tijdens het werk op en bij onze luchthaven. Het zijn belangrijke hulpmiddelen om veilig te kunnen werken. Zorg er dus voor dat je ze kent en altijd en overal toepast. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus wijs elkaar op de regels en spreek collega’s aan op onveilig gedrag. Dat alles onder ons motto: veilig voor elkaar.