Ontheffing graafverbod: Graaf alleen met een ontheffing

De grond waarop Schiphol is gebouwd, bevat een enorme hoeveelheid kabels en leidingen. Ze zijn stuk voor stuk essentieel voor de bedrijfsvoering van onze luchthaven. Daarom doen we er alles aan om verstoring te voorkomen. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij degene die er gaat graven. Voor alle werkzaamheden geldt: graaf alleen met een Ontheffing graafverbod.

Golden Rule 10: Ik graaf uitsluitend met een Ontheffing graafverbod

  • Volg de aanwijzingen op de 'Ontheffing graafverbod';
  • Maak zo nodig proefsleuven;
  • Werk bij verontreiniging en Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onder het noodzakelijke toezicht.