Veiligheidstrainingcentrum Schiphol: Werk veilig

Als je op Schiphol werkt, is het belangrijk dat je voldoende weet over (luchthaven)veiligheid in jouw werkgebied. Met de trainingen van het Veiligheidstrainingcentrum (VTC) Schiphol zorg je ervoor dat je op het juiste niveau getraind bent om je werk goed uit te voeren.

Veilig werken aan airside

Werk je op en rond de pieren en de start- en landingsbanen? Controleer dan of je hier al de juiste papieren voor hebt.

Crisisbeheersing op de luchthaven

Zorg dat je weet hoe je moet handelen en anderen kunt aansturen in het geval van een calamiteit of crisissituatie.

Bedrijfshulpverlening

Verleen adequate eerste hulp wanneer er een ongeval plaatsvindt, brand uitbreekt of iemand onwel wordt.

Brandweer

Doe speciale kennis en vaardigheden op waarmee jij en je korps vliegtuigincidenten beter kunnen bestrijden.

Trainingen op maat

Zie je een kans om de veiligheid in je werkgebied te verbeteren, maar kun je geen passende training vinden? Dan ontwikkelen we graag samen met jou een opleiding. Bel 020 601 2338 of mail naar vtc@schiphol.nl om de maatwerkmogelijkheden met ons door te nemen.