Veiligheidstrainingcentrum Schiphol: Trainen voor een veilige Schiphol-operatie

Als je op Schiphol werkt, is het belangrijk dat je over alle kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om veilig jouw werk te kunnen doen. Het Veiligheidstrainingcentrum (VTC) Schiphol helpt je hierbij. Het VTC biedt trainingen aan op het gebied van veilig werken in de operatie, BHV en de crisisorganisatie. Zo blijf jij op het juiste niveau getraind en kan je je werk goed uitvoeren.

Veilig werken aan airside

Werk je op en rond de pieren en de start- en landingsbanen? Controleer dan of je hier al de juiste papieren voor hebt.

Crisisbeheersing op de luchthaven

Zorg dat je weet hoe je moet handelen en anderen kunt aansturen in het geval van een calamiteit of crisissituatie.

Bedrijfshulpverlening

Verleen adequate eerste hulp wanneer er een ongeval plaatsvindt, brand uitbreekt of iemand onwel wordt.

Brandweer

Doe speciale kennis en vaardigheden op waarmee jij en je korps vliegtuigincidenten beter kunnen bestrijden.

Trainingen op maat

Zie je een kans om de veiligheid in je werkgebied te verbeteren, maar kun je geen passende training vinden? Dan ontwikkelen we graag samen met jou een opleiding. Bel 020 601 2338 of mail naar vtc@schiphol.nl om de maatwerkmogelijkheden met ons door te nemen.