Golden Rule: Hijsen of Heffen: Hijs en hef met een plan

Denk nooit te licht over hijsen en heffen. Het is een vak apart en de werkzaamheden brengen nogal wat risico’s met zich mee. Ga daarom alleen aan de slag als je een goedgekeurd hijs- of werkplan hebt, en zorg ervoor dat je over de juiste kennis, materialen en diploma’s beschikt.

Golden Rule 4: Ik hijs uitsluitend met een goedgekeurd hijsplan

  • Begeef je nooit onder een hijslast;
  • Betreed nooit een afgezet gebied met een hangende last;
  • Vermijd hijsen boven operationeel gebied;
  • Volg altijd de instructies;
  • Zorg voor een duidelijke rolverdeling en heldere communicatie.