Heet werk: Heet werk alleen met vergunning

Voer je werkzaamheden uit waarbij vuur, rook, stoom, stof of andere op brand lijkende effecten kunnen ontstaan? Wees je dan bewust van de risico’s en werk altijd volgens de regels. Schiphol stelt op dit gebied strenge eisen. Zo mag je alleen ‘heet werk’ in gebouwen en aan airside uitvoeren met een Hot Work Permit, oftewel een HWP-vergunning.

Golden Rule 6: Ik voer heet werk uitsluitend uit met een vergunning Brandgevaarlijk werk

  • Check of je de benodigde vergunningen hebt;
  • Zorg ervoor dat je altijd een brandblusser binnen handbereik hebt;
  • Dek brandgevaarlijk materiaal af of verwijder het;
  • Houd de vluchtwegen altijd vrij van obstakels;
  • Zorg ervoor dat er een BHV-er in de buurt is bij brandgevaarlijk werk.

Wil je een Brandmeldinstallatie of Sprinklerinstallatie buiten werking stellen? Neem contact op met de afdeling Bedrijfsvoering van ASM.

Do you want to disable a fire alarm system or sprinklers? Get in touch with Asset Management (ASM).