Persoonlijke beschermingsmiddelen: Draag de juiste PBM’s

Je kunt veel ongevallen en incidenten voorkomen met een goede voorbereiding en de juiste instelling. Maar zorg er ook voor dat je voor jouw werk altijd passende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) draagt, zoals high visibility werkkleding, een helm, veiligheidsschoenen met enkelbescherming, veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril. Ze beschermen je tegen lichamelijk letsel en zijn daarom op alle werklocaties op Schiphol verplicht. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen specifieke of meerdere PBM van toepassing zijn, zoals gehoorbescherming. Maak daarom altijd een Taak Risico Analyse (TRA) van de werkzaamheden, om te bepalen welke maatregelen voor jouw werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke middelen je nodig hebt.

Golden Rule 9: Ik gebruik de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen

  • Let bij het betreden van bouwgebieden op de aanduidingsborden;
  • Gebruik alléén goedgekeurde PBM;
  • Spreek elkaar aan op het niet dragen van PBM;
  • Controleer regelmatig de conditie van je PBM.