Besloten ruimte: Extra alert bij Besloten Ruimtes

Werken in een besloten ruimte is werken met verhoogd risico. Je doet het sowieso nooit alleen. Doordat je zeer beperkte bewegingsvrijheid, weinig tot geen licht en slechte vluchtmogelijkheden hebt, zijn goede voorbereidingen en duidelijke afspraken vooraf noodzakelijk.

Golden Rule 5: Ik ga alléén een besloten ruimte in als aan alle voorwaarden is voldaan

  • Betreed de besloten ruimte nooit zonder toestemming van de opdrachtgever;
  • Zorg altijd voor een veiligheidswacht bij de ingang;
  • Zorg voor de noodzakelijke metingen;
  • Voer bij laswerkzaamheden ook continumetingen uit;
  • Werk alléén met veilige elektrische spanning;
  • Zorg voor geschikte reddings-, beschermings- en communicatiemiddelen.