Invloed uitoefenen om de keten te verduurzamen: Samen werken aan verduurzaming

Wij verduurzamen niet alleen onze eigen bedrijfsvoering, maar stimuleren ook toeleveranciers om hun impact in de keten en op arbeidsomstandigheden en het milieu te verbeteren. Zo nemen we duurzame voorwaarden op in aanbestedingen en bieden we steeds vaker duurzame gebouwen aan onze huurders.

In de keten werken we niet alleen nauw samen om de milieu-impact van de keten aan te pakken. We werken in diverse samenwerkingsverbanden ook aan andere onderwerpen, zoals veiligheid, en illegale handel van beschermde dier- en plantensoorten.

Single European Sky

In Europees verband werken we aan het zogeheten Single European Sky (SES). Hierbij werken we aan het moderniseren van het Europese luchtverkeersleidingssysteem en de optimalisatie van het luchtruim en de capaciteit daarvan. Optimalisatie van het luchtruim betekent ook kortere vliegroutes en een lager brandstofverbruik, wat leidt tot een reductie van CO2-uitstoot. En het zorgt voor een significante efficiencyverbetering van de processen op de grond, de vliegtuigafhandeling en het gebruik van de luchthavens.

Airport Collaborative Decision Making

Efficiencyverbetering op de grond moet ook leiden tot significante milieuvoordelen, zoals bij het initiatief Airport Collaborative Decision Making (A-CDM). Door beter overleg tussen Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol en de afhandelaren wordt de taxitijd van vliegtuigen verkort, wat leidt tot een daling in het kerosineverbruik en dus CO2-uitstoot. Luchthaven Schiphol is sinds juni 2018 officieel een CDM airport.

Invloed op de keten via aanbestedingen

Om toeleveranciers mee te nemen in onze duurzaamheidsinspanningen, nemen we in aanbestedingstrajecten steeds vaker duurzame voorwaarden op. Ook maken wij onze kantoorgebouwen op de luchthaven steeds duurzamer. Zo faciliteren wij onze huurders om hun bedrijfsvoering duurzamer te voeren. Enkele voorbeelden zijn: