Nieuws: Circulair vastgoed neemt vlucht op Schiphol

Gepubliceerd op: 6 december 2017

Zo’n 40% van de CO2-uitstoot komt voort uit de gebouwde omgeving, en de kantorensector is verantwoordelijk voor de helft daarvan. Daar ligt dus een kans voor Schiphol Real Estate, en die grijpen we met beide handen.

Dat Schiphol duurzaamheid zeer serieus neemt, blijkt wel uit de duurzaamheidsambities: klimaatneutraal in 2040, zero waste in 2030 en een gezonde en veilige werkomgeving. Schiphol Real Estate speelt hierbij een belangrijke rol, en we hebben inmiddels al een aantal mooie resultaten geboekt.

Cradle-to-cradle: herbruikbare gebouwen

In november opende het nieuwe mortuarium op Schiphol haar deuren. Het eerste gebouw op de luchthaven dat volgens het cradle-to-cradle principe is gebouwd: met zo veel mogelijk duurzame materialen, die volledig hergebruikt kunnen worden. Mocht het pand ooit worden gesloopt, dan krijgen vrijwel alle onderdelen een tweede leven. Zo behouden materialen hun waarde en zijn er geen restproducten meer. Daardoor gaat cradle-to-cradle veel verder dan recycling.

madaster-gelanceerd-250x250

Circulair bouwen met een materialenpaspoort

Landelijke Madaster gelanceerdArchitect en visionair Thomas Rau ziet ieder gebouw als een grondstoffendepot. Als we exact weten waaruit een gebouw bestaat, kunnen we makkelijker plannen maken om materialen en producten te hergebruiken of uitwisselen. Daarom werd in september het landelijke Madaster gelanceerd. Een online kadaster, waarin materialenpaspoorten van geregistreerde vastgoedobjecten staan.

We delen de visie van Rau. Vandaar dat we partner van het Madaster zijn en ons bij ontwikkelingen op Schiphol door hem laten inspireren om onze circulaire ambities waar te maken. Een van de eerste gebouwen die we in het Madaster hebben gezet is The Base D, een kantoorgebouw dat op dit moment verrijst in Central Business District op Schiphol.

Duurzaamheid meetbaar maken

Als Schiphol Real Estate roepen we niet alleen dat we verduurzamen, maar willen we dit ook bewijzen. De BREEAM-certificering helpt ons daarbij. Dit internationaal erkende keurmerk maakt inzichtelijk aan welke duurzaamheidseisen onze panden voldoen. Zo dwingen we onszelf duurzaam te ontwerpen en (ver)bouwen, en weten onze huurders precies hoe duurzaam hun onderkomen écht is.

In The Base D zit het straks wel goed wat betreft duurzaamheid. Het nieuwe kantoorgebouw krijgt namelijk het label BREEAM Excellent, onder andere door de mooie grote ramen (daglichttoetreding), warmte- en koudeopslag (duurzame energie) en slimme klimaatsensoren en energiemeters. Goed om te weten voor de bedrijven die zich er gaan vestigen.

Goede voornemens voor 2018

Ook het komende jaar blijft Schiphol Real Estate haar portefeuille ontwikkelen volgens de BREEAM-richtlijnen en zullen we innovatieve, circulaire bouwmethodes toepassen. Zo houden we onze duurzame ambities scherp in het vizier, minimaliseren we afvalstromen en gaan we zorgvuldig om met onze energiebronnen.

Daarnaast ondernemen we actie om health & wellbeing en energiemanagement in en rond onze gebouwen te verbeteren. Door de omgeving te digitaliseren (‘versmarten’), kunnen we monitoren en bijsturen waar nodig. En onderzoeken we hoe het beter kan. De nieuwe onderhoudspartners die vanaf 1 januari 2018 starten, helpen ons hier ook bij door middel van Duurzaam Beheer- en onderhoudscontracten.

Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de hele wereld zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij doen dat sowieso en willen nog verder gaan. Kan ons vastgoed uiteindelijk energiepositief zijn? De toekomst zal het uitwijzen.