Een duurzamere luchtvaart: Op weg naar schoner vliegen

De luchtvaart heeft met ongeveer 3% van de mondiale CO2-uitstoot een grote impact op het milieu. Wij beseffen heel goed dat wij hier – als facilitator van grootverbruikers van fossiele brandstof – ook een rol en verantwoordelijkheid in hebben. Daarom verduurzamen wij onze Nederlandse luchthavens en proberen samen met verschillende partners, invloed uit te oefenen op de verduurzaming van de gehele luchtvaartsector.

Wat het klimaatakkoord betekent voor de luchtvaart

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast hebben de meeste landen in ICAO-verband specifiek met elkaar afgesproken om de CO2-uitstoot van vliegtuigen te halveren in 2050 - ten opzichte van 2005. Vanaf 2020 moet de groei van de luchtvaartmaatschappijen CO2-neutraal zijn.

Actieplan Luchtvaart Nederland

Toonaangevende luchtvaartbedrijven en kennisinstellingen in Nederland hebben een gezamenlijke ambitie om de slimste en duurzaamste spelers in de mondiale luchtvaartsector te worden. Hiermee sluiten ze nadrukkelijk aan op het regeerakkoord. Royal Schiphol Group is een van de organisaties die het Actieplan Luchtvaart Nederland heeft opgesteld. De kern van het actieplan is het idee dat een combinatie van Nederlandse slimheid, inventiviteit en nauwe samenwerking met alle stakeholders, leiden tot verdere verduurzaming op de korte, middellange en lange termijn.

Door de acties in het sectorplan voor slimme en duurzame luchtvaart reduceren we in 2030 de emissies van de luchtvaart tot het niveau van 2005. Dit niveau is een belangrijk ijkpunt voor de mondiale doelstelling voor de luchtvaart: 50% reductie in 2050 t.o.v. 2005. Het sectorplan is input voor de klimaattafel duurzame luchtvaart.

Invloed uitoefenen om de keten te verduurzamen

Wij verduurzamen niet alleen onze eigen bedrijfsvoering, maar stimuleren ook toeleveranciers om hun impact in de keten en op arbeidsomstandigheden en het milieu te verbeteren. Zo nemen we duurzame voorwaarden op in aanbestedingen en bieden we steeds vaker duurzame gebouwen aan onze huurders.

Ontwikkelingen bij luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen doen van alles om minder brandstof te gebruiken. Hiermee besparen ze kosten, maar stoten ze ook minder CO2 uit. Servicetrolleys zijn lichter geworden, verpakkingsmateriaal van het eten aan boord verminderd en er wordt zelfs lichtere verf voor de buitenkant gebruikt.

Vliegen op biobrandstof

Vliegen op frituurvet is hot! Keukenafval dat wordt hergebruikt en niet concurreert met voedsel. Een fantastisch alternatief voor gewone brandstof. Wij gebruiken als luchthaven zelf natuurlijk geen kerosine. Maar wij stimuleren wel samen met homecarrier KLM, biobrandstofleverancier SkyNRG en nog een aantal andere partners, het grootschalige gebruik van biobrandstof in de luchtvaart.

Elektrisch vliegen als alternatief

Diverse partijen onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van elektrisch vliegen. Na het succes van de elektrische auto, is het nu de beurt aan het vliegtuig. Bij de luchtvaart speelt de veiligheid echter nog zwaarder. Het duurt dus wel veel langer voordat een elektrisch vliegtuig de lucht in mag.