Wat het klimaatakkoord betekent voor de luchtvaart: De Nederlandse klimaattafels

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast hebben de meeste landen in ICAO-verband (International Civil Aviation Organization) specifiek met elkaar afgesproken om de CO2-uitstoot van vliegtuigen te halveren in 2050 - ten opzichte van 2005. Vanaf 2020 moet de groei van de luchtvaartmaatschappijen CO2-neutraal zijn – in eerste instantie eerst nog op vrijwillige basis.

Doelstellingen voor een duurzame luchtvaart

Het grootste deel van de luchtvaartsector houdt zich aan de internationale doelstellingen die zijn afgesproken in ICAO-verband. Een belangrijke afspraak hierbij is, dat vanaf 2020 de groei van de luchtvaartmaatschappijen CO2-neutraal is – dit is in eerste instantie nog op vrijwillige basis. Om het ICAO inzicht te geven in de mondiale CO2-emmissies, rapporteren vanaf 2019 alle luchtvaartmaatschappijen van de betrokken landen hun emissies aan het ICAO. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rapporteert het State Action Plan aan het ICAO.

De vertaling van het klimaatakkoord van Parijs naar Nederland vormt twee doelstellingen: 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en 95% reductie in 2050. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de (Nederlandse) Klimaatwet. De doelstellingen zijn voor diverse sectoren, waaronder de luchtvaartsector, uitgewerkt aan de Klimaattafels.

In maart 2019 heeft de Nederlandse luchtvaartsector haar ambities en doelstellingen gepubliceerd in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. Zodra het kabinet de Luchtvaartnota publiceert, is het akkoord definitief.