Vliegroutes en baangebruik: Zo gebruiken we onze banen

Woon of werk je dichtbij Schiphol of onder de vliegroutes van en naar de luchthaven, dan merk je gauw welke baan in gebruik is. Om te bepalen welk vliegtuig van welke baan mag opstijgen of op welke baan mag landen, zijn Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland gebonden aan veel regels en afspraken. We doen er samen alles aan om het vliegverkeer zo veilig mogelijk te regelen en tegelijkertijd voor jou de mogelijke overlast te beperken.

Welke start- en landingsbaan we op Schiphol gebruiken, hangt af van de weersomstandigheden, de condities van de baan zelf en de afspraken die we hierover hebben met de overheid en onze buren. Er zijn altijd twee banen in gebruik op Schiphol: een voor het vertrekkende verkeer en een voor het aankomende verkeer. In piekuren, wanneer er veel vliegtuigen opstijgen of juist landen, zijn er drie en soms zelfs vier banen in gebruik.

Vijf lange banen, een korte

Op Schiphol zijn vijf lange startbanen in gebruik voor internationaal vliegverkeer. De banen liggen in verschillende windrichtingen, zodat het vrijwel altijd mogelijk is om op te stijgen of te landen.

  • Aalsmeerbaan (18L-36R) - vliegtuigen landen vanuit en stijgen op in zuidelijke richting
  • Buitenveldertbaan (09-27) - vliegtuigen landen en stijgen op in oostelijke of westelijke richting
  • Kaagbaan (06-24) - vliegtuigen landen vanuit en stijgen op in zuidwestelijke richting
  • Polderbaan (18R-36L) - vliegtuigen landen vanuit en stijgen op in noordelijke richting
  • Zwanenburgbaan (18C-36C) - vliegtuigen landen vanuit en stijgen op in noordelijke of zuidelijke richting

Naast deze vijf banen is er nog de Schiphol-Oostbaan (04-22). Deze korte baan is meestal in gebruik voor klein luchtverkeer (General Aviation), privéjets en helikopters. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan Luchtverkeersleiding Nederland deze baan inzetten voor internationaal vliegverkeer. Bekijk hier hoe de landingssytemen van onze landingsbanen werken.

Nachtelijk baangebruik

Als je lekker ligt te slapen, wil je niet gestoord worden door overkomende vliegtuigen. Daarom beperken we het vliegverkeer tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Er is dan maar een startbaan en een landingsbaan in gebruik. Meestal zijn dit de Polderbaan en de Kaagbaan. Ook gelden er ’s nachts andere vliegroutes, die minder overlast veroorzaken. Zo zijn de Aalsmeerbaan en de Schiphol-Oostbaan niet in gebruik. En mag de Zwanenburgbaan alleen voor startend verkeer in zuidelijke richting worden gebruikt. Alleen bij noodgevallen waarbij de veiligheid in het gedrang komt, kunnen we hiervan afwijken.

Baanonderhoud

Om de start- en landingsbanen veilig en in goede conditie te houden, plegen we regelmatig onderhoud. Daardoor kan een baan voor een korte of langere periode niet beschikbaar zijn voor het vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het baangebruik en de vliegroutes, want Luchtverkeersleiding Nederland moet de vliegtuigen via andere banen leiden. Schiphol probeert dit baanonderhoud zoveel mogelijk in rustige periodes uit te voeren. Bijvoorbeeld ’s nachts of wanneer een baan door harde wind niet in gebruik is. Bekijk hier de planning van het baanonderhoud en andere werkzaamheden die van invloed zijn op het baangebruik.

Afspraken en gebruiksprognose

Met de overheid en onze buren zijn afspraken gemaakt over het baangebruik en de hoeveelheid vluchten van en naar Schiphol. We zetten bij voorkeur de banen in die relatief gezien voor minder mensen hinder veroorzaken en gebruiken niet meer banen tegelijk dan strikt noodzakelijk. Bij de inzet van de start- en landingsbanen houden we rekening met deze afspraken en de regels die er zijn op het gebied van milieu: geluid, uitstoot en externe veiligheid. Voorafgaand aan ieder jaar stellen we een gebruiksprognose op om het verwachte baangebruik in kaart te brengen. In februari evalueren we de gebruiksprognose van het afgelopen vliegjaar. Beide rapportages bespreken we met omwonenden, stakeholders en de overheid.

Lees meer over hinder