Beschikbaarheid start- en landingsbanen: Baanonderhoud en werkzaamheden in 2020/2021

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uit op en rond de banen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen vaak niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Doordat we dan andere banen inzetten, heeft dit gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Hierdoor kan je als buur meer of minder vliegtuigen over horen en zien komen. Op deze pagina zie je welke werkzaamheden er plaatsvinden en welke banen er niet of beperkt beschikbaar zijn. De genoemde data kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Huidige en toekomstige werkzaamheden

12 juli – 25 juli: onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is aan het begin van de zomervakantie niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privé vliegtuigen. Bij harde zuidwestenwind kunnen we vanwege de veiligheid de Schiphol-Oostbaan inzetten. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de andere start- en landingsbanen.

6 september – 20 september: onderhoud Buitenveldertbaan

Van 6 tot en met 20 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. In deze periode verwachten we dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen.

27 september – 13 oktober: onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van 27 september tot en met 13 oktober buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan.

11 oktober – 13 oktober: Kaagbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Van maandagochtend 11 oktober 07:00 uur tot woensdagmiddag 13 oktober 12:00 uur is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan, oftewel taxibaan E1, in groot onderhoud. Daardoor is de kruising 53 uur niet beschikbaar voor taxiënde vliegtuigen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de Kaagbaan. Het vliegverkeer kan wel starten vanaf deze baan, maar niet landen op de Kaagbaan vanuit zuidelijke richting. De Aalsmeerbaan is deze periode in onderhoud en niet inzetbaar. Daarom zullen bij noordenwind landende vliegtuigen deze dagen gebruik maken van de Zwanenburgbaan.

13 oktober – 22 oktober: onderhoud Kaagbaan

In oktober is de Kaagbaan anderhalve week in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze week meer vliegtuigen landen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het onderhoud is afgerond. In de periode na afloop van het onderhoud kan de Kaagbaan, vanwege de vervanging van het landingssysteem, voor meerdere weken niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind vaker de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

21 oktober – 22 oktober: Aalsmeerbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Op donderdag 21 oktober tussen 11:00 - 17:00 uur en op vrijdag 22 oktober tussen 11:00 - 18:00 uur is de Aalsmeerbaan niet inzetbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden aan taxibaan E1. Dit is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Omdat de Kaagbaan deze dagen nog in onderhoud is, zal het vliegverkeer naar verwachting gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het zuiden. Voor vertrekkend vliegverkeer richting het zuiden kan de Zwanenburgbaan en eventueel de Buitenveldertbaan worden ingezet.

22 oktober – medio november: Kaagbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Kaagbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

Afgelopen werkzaamheden

31 mei – 21 juni: onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 31 mei tot en met 21 juni in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

15 mei – medio juni: Polderbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan zijn de landingssystemen van de baan vernieuwd. Met meetvluchten zijn deze systemen getest en goedgekeurd voor gebruik. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij zuidenwind en beperkt zicht de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet. De Zwanenburgbaan is vanwege onderhoud aan de baan zelf en werkzaamheden aan taxibanen (31 mei – 21 juni) niet de hele periode beschikbaar voor landingen.

14 mei – 21 juni: werkzaamheden aan taxibanen bij Zwanenburgbaan

Van 14 mei tot en met 21 juni gaan we verder met de werkzaamheden aan taxibanen Zulu, Alfa en Bravo aan de westkant van de Zwanenburgbaan. Hierbij brengen we nieuwe fundering, asfalt en verlichting aan bij taxibaan Zulu. Ook worden de taxibanen opgehoogd om ze aan te laten sluiten op een nieuw viaduct over de A4. Hierdoor kan het vliegverkeer geen gebruik maken van deze taxibanen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de Zwanenburgbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

25 januari - 14 mei: groot onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van 25 januari tot en met 14 mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. In deze periode zal bij zuidenwind het vliegverkeer dat uit noordelijk richting komt landen op de Zwanenburgbaan, zowel overdag als ‘s nachts. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud niet volledig inzetbaar als startbaan richting het noorden, omdat de taxibanen en opritten aan de zuidkant van deze baan niet beschikbaar zijn door werkzaamheden aan het taxibanenstelsel. Overdag zal bij noordenwind het vliegverkeer daarom indien mogelijk starten vanaf de Zwanenburgbaan - dit is afhankelijk van de omstandigheden zoals het verkeersaanbod, de samenstelling van het verkeer en het weer - of van de Buitenveldertbaan. Voor nachtvluchten in deze periode is een ontheffing aangevraagd voor het starten vanaf de Zwanenburgbaan. Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten worden ingezet als startbaan.

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan - vanwege onderhoud aan de Zwanenburgbaan zelf en werkzaamheden aan taxibanen (31 mei – 21 juni) - niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet.

1 februari - 26 april: werkzaamheden aan taxibanen bij Zwanenburgbaan

Van 1 februari tot en met 26 april zijn de taxibanen Quebec, Zulu, Alfa en Bravo aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden in het kader van de verdubbeling van taxibaan Quebec. Deze vier taxibanen worden opgehoogd om ze aan te laten sluiten op het nieuw te bouwen viaduct over de A4. Dit heeft gevolgen voor de inzet van de Zwanenburgbaan overdag. Mede doordat deze werkzaamheden samenvallen met het groot onderhoud aan de Polderbaan zal bij noordenwind overdag het vliegverkeer starten vanaf de Buitenveldertbaan. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

20 januari – 22 januari Zwanenburgbaan niet inzetbaar door werkzaamheden

De Zwanenburgbaan is niet beschikbaar van woensdagochtend 20 januari 07.00 uur tot vrijdagavond 22 januari 18.00 uur vanwege werkzaamheden aan de verlichting en opritten ten zuidwesten van de baan. Dit is ook ter voorbereiding op het groot onderhoud aan de Polderbaan (start 25 januari). Tijdens piekmomenten zal naar verwachting de Buitenveldertbaan worden ingezet als tweede start- of landingsbaan. Ook kan in een landingspiek de Schiphol-Oostbaan als tweede landingsbaan worden gebruikt. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden.

18 januari – 20 januari Polderbaan niet beschikbaar door voorbereidende werkzaamheden

Vanwege voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Polderbaan (start 25 januari) is de Polderbaan van maandagochtend 18 januari 7.00 uur tot woensdagochtend 20 januari 07.00 uur buiten gebruik. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Tijdens deze werkzaamheden zal het vliegverkeer starten in en landen vanuit noordelijke richting op de Zwanenburgbaan. Ook kan in piekmomenten de Buitenveldertbaan worden ingezet als tweede start- of landingsbaan. Door weersomstandigheden kan mogelijk de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als tweede landingsbaan in een landingspiek. ’s Nachts kan bij noordenwind incidenteel de Kaagbaan wordt ingezet als startbaan richting het noordoosten.

22 november - 26 januari: werkzaamheden aan taxibanen ten behoeve van verdubbeling Quebec

Vanwege werkzaamheden in het kader van de verdubbeling van taxibaan Quebec en het bijbehorende nieuwe viaduct over de A4, zijn taxibanen Quebec, Zulu en Alfa aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan vanaf 22 november tot en met 26 januari niet beschikbaar. Deze taxibanen worden gebruikt door vliegtuigen die langs de zuidkant van de Zwanenburgbaan van en naar de Polderbaan taxiën. Tijdens deze werkzaamheden kan het taxiënd verkeer alleen langs de noordkant van de Zwanenburgbaan via taxibaan Yankee rijden, wanneer de Zwanenburgbaan en Polderbaan tegelijk in gebruik zijn.

Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Zo kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten. Bij noordenwind kan de Buitenveldertbaan vaker in gebruik zijn als tweede startbaan. De werkzaamheden hebben ’s nachts geen effect op het baangebruik.

22 november – 26 november Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden

Tussen zondag 22 november 22.30 uur ’s avonds en donderdag 26 november 06.00 ‘s ochtends is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege werkzaamheden. Naar verwachting kan dit gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Zo kan het vliegverkeer bij wind uit het zuiden en zuidwesten landen op de Buitenveldertbaan. Bij noorderwind kan de Buitenveldertbaan ingezet worden als startbaan. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden.

2 november - 7 november Aalsmeerbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud

Deze week is de Aalsmeerbaan buiten gebruik vanwege jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. Het baanonderhoud start op maandagochtend 2 november om 07.00 uur en duurt tot zaterdagavond 7 november 19.00 uur. Hierdoor verwachten we in deze periode de Buitenveldertbaan meer in te zetten. Ook kan de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting meer in gebruik zijn.

Dit onderhoud aan de Aalsmeerbaan zou eerst plaatsvinden van 28 september tot en met 6 oktober, maar is verplaatst naar november. Het onderhoud zou anders tegelijkertijd plaatsvinden met de werkzaamheden aan taxibanen Quebec en Zulu. Omdat is gebleken dat dit te veel impact zou hebben op het baangebruik en daarmee voor de omgeving, is het onderhoud verplaatst.

28 september - 16 oktober taxibaan Quebec en Zulu niet beschikbaar door werkzaamheden

Van maandag 28 september 07.00 uur tot en met vrijdag 16 oktober 18.00 uur zijn taxibanen Quebec en Zulu buiten gebruik. Het kan zijn dat we de Buitenveldertbaan mogelijk meer inzetten in deze drie weken.

21 september - 26 september Kaagbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud

Vanwege het jaarlijks onderhoud is de Kaagbaan eind september een kleine week buiten gebruik. Van maandagochtend 21 september 07.00 uur tot zaterdagavond 26 september 18.00 uur voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Tijdens dit baanonderhoud verwachten we meer landende vliegtuigen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor startende vliegtuigen zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

31 augustus - 8 september Polderbaan niet beschikbaar door onderhoud

Vanwege jaarlijks onderhoud is de Polderbaan een week buiten gebruik: naar verwachting van maandagochtend 31 augustus 07.00 uur tot en met dinsdagnacht 8 september 02.00 uur. Tijdens dit onderhoud verwachten we meer vliegverkeer op de Zwanenburgbaan, ook in de nacht. Voor nachtvluchten in deze periode vragen we een ontheffing aan. Hierdoor hoeven we niet de Kaagbaan in noordoostelijke richting in te zetten in de nacht, wat anders voor veel overlast in Amsterdam en Amstelveen zou zorgen.

17 augustus – 28 augustus Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden

Tussen maandagmorgen 17 augustus 07.00 uur en vrijdagmiddag 28 augustus 16.00 uur is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege werkzaamheden. Naar verwachting kan dit gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. In deze periode kan tijdens de landingspiek de Buitenveldertbaan vaker als tweede landingsbaan worden ingezet bij wind uit het zuiden en zuidwesten. In een startpiek met noorderwind kan de Buitenveldertbaan ingezet worden als tweede startbaan. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden op dat moment.

27 juli – 31 juli Zwanenburgbaan beperkt beschikbaar door onderhoud

Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli is de Zwanenburgbaan niet inzetbaar tussen 14.00 uur ’s middags en 23.00 uur ’s avonds vanwege onderhoudswerkzaamheden. De verwachting is dat dit beperkte gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving, , omdat de Zwanenburgbaan de afgelopen weken amper in gebruik was. Lees meer over dit onderhoud.

28 juli Buitenveldertbaan beperkt beschikbaar vanwege werkzaamheden

Op dinsdag 28 juli is de Buitenveldertbaan niet inzetbaar tussen 7.00 uur ’s ochtends en 14.00 uur ’s middags. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de verlichting van de baan. Naar verwachting heeft dit geen gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

29 juli Schiphol-Oostbaan beperkt beschikbaar vanwege werkzaamheden

Woensdag 29 juli is de Schiphol Oostbaan vanwege het plaatsen van een windzak niet beschikbaar tussen 07.00 uur ’s ochtends en 15.00 uur ’s middags. We verwachten dat dit geen gevolgen heeft voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.