Vliegtuigtypes en geluid: Het geluid van Boeing of Airbus

De een vindt het geluid van een opstijgend of landend vliegtuig prachtig, maar voor de ander is het storend. Het geluid wordt met name veroorzaakt door de motoren en door de wind die langs de vleugels gaat. Dat is voor ieder vliegtuigtype verschillend. Maar ook de weersomstandigheden, vliegroute en vliegprocedure zijn van belang. Of jij ervaart dat een Airbus stiller is dan een Boeing kunnen we je niet zeggen. Maar we kunnen het wel meten en berekenen.

Hoeveel geluid maakt een vliegtuig?

Het geluidsniveau van opstijgende vliegtuigen is vergelijkbaar met dat van een vrachtwagen die met 70 kilometer per uur langs je rijdt. Alleen is vliegtuiggeluid wat specifieker dan het geluid van wegverkeer. Zo hoor je het geluid van een overvliegend vliegtuig aanzwellen tot een maximum en vervolgens weer afzwakken. Een vliegtuig trekt als het ware een geluidsspoor over de grond. Hoeveel geluid maken overvliegende vliegtuigen dan? Dat hangt af van het vliegtuigtype en de omstandigheden. Om een vergelijking te maken: een Airbus A320 of Boeing 737 die op een kilometer hoogte overvliegt maakt minder lawaai dan een drukke verkeersweg.

Geluid meten en berekenen

Rondom Schiphol staan diverse microfoons die de geluidsniveaus meten. Deze microfoons meten het actuele vliegtuiggeluid. Je zou denken dat we de data van deze metingen goed kunnen gebruiken, maar deze gegevens zijn onder meer beïnvloed door weersomstandigheden en omgevingsgeluiden. Daardoor is het lastig te bepalen welk geluid van welk vliegtuig komt. Om toch goede afspraken te kunnen maken met de omgeving over de hoeveelheid geluid in de toekomst, gebruiken we berekeningen op basis van metingen. In die berekeningen tellen avond- en nachtvluchten extra zwaar mee. Hoe dit precies werkt, lees je op bezoekbas.nl.

Wanneer is er sprake van geluidshinder?

Of je het geluid van vliegtuigen als hinderlijk ervaart, is heel persoonlijk. Waar je partner of buur het misschien niet storend vindt, kan jij het geluid niet goed verdragen. Op het moment dat je last hebt van het geluid, ervaar je geluidshinder. Je kan dit ongemak kenbaar maken via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel BAS. Samen met de luchtverkeersleiding (LVNL) en de Omgevingsraad Schiphol verzamelen we via BAS alle opmerkingen en klachten die binnen komen en kijken we of we iets voor jou kunnen betekenen. Je leest hier meer over op bezoekbas.nl.

Lees meer over hinder