Informatie over het verwachte baangebruik en de realisatie in 2018: De gebruiksprognose

De gebruiksprognoses

Dit zijn de prognoses die we opstellen waarin we een voorspelling maken van het vliegverkeer. Hier gaan we uit van ‘nominaal baangebruik’, wat betekent dat we uitgaan van baangebruik zonder baanonderhoud, extreem weer of andere zaken die voor verstoringen zorgen .

De kwartaalrapportages

Hier kijken we naar hoe we werkelijk hebben gevlogen en kijken we of we voldoen aan de gebruiksprognose. Dit doen we elk kwartaal, de evaluatie gebruiksprognose doen we een keer per jaar.

En verder nog…

Al deze documenten zijn geëvalueerd en besproken in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).