Verwacht baangebruik Schiphol: Gebruiksprognose

Hoe we de start- en landingsbanen op Schiphol inzetten, is van grote invloed op onze omgeving. Daarom willen we helder zijn over wat de afspraken zijn en wat je als buur van ons kunt verwachten. In de gebruiksprognose zie je wat het verwachte baangebruik voor dit jaar is. De evaluatie van de gebruiksprognose is een vergelijking tussen het werkelijke baangebruik en de voorspellingen. In de tijd van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn deze rapportages geevalueerd en daar besproken. Vanaf 2023 is de Omgevingsraad overgegaan in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De gebruiksprognose voor 2024 is besproken met de MRS. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt nog nader bepaald hoe deze wordt geevalueerd.

Wil je meer uitleg over de gebruiksprognose en de evaluatie daarvan? Raadpleeg eerst de leeswijzer.

Bekijk de gebruiksprognoses

Bij het opstellen van de gebruiksprognose gaan we uit van baangebruik zonder verstoringen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of baanonderhoud. We lichten in de gebruiksprognose toe hoe we ons het komend jaar aan de regels en afspraken houden qua vliegbewegingen, geluid, uitstoot en externe veiligheid. De voorspellingen zijn gemaakt op basis van gegevens en evaluaties van voorgaande jaren.