Informatie over het verwachte baangebruik en de realisatie in 2017: De gebruiksprognose

De gebruiksprognose is een document wat Schiphol elk jaar opstelt om het verwachte baangebruik in kaart te brengen. Dit baseren we op voorspellingen en historische gegevens. Elk jaar evalueren we in februari of het klopte wat we hebben voorspeld. Dit wordt vervolgens besproken en geëvalueerd met de partijen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Wij vinden het belangrijk dat iedereen deze documenten kan inzien. Omdat de documenten complex zijn hebben wij een leeswijzer toegevoegd. Mocht je nog meer vragen hebben ga dan naar www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Hieronder vind je de leeswijzer. Hier staat een korte uitleg waar de documenten over gaan.

De gebruiksprognoses

Dit zijn de prognoses die we opstellen waarin we een voorspelling maken van het vliegverkeer. Hier gaan we uit van ‘nominaal baangebruik’, wat betekent dat we uitgaan van baangebruik zonder baanonderhoud, extreem weer of andere zaken die voor verstoringen zorgen .

De kwartaalrapportages

Hier kijken we naar hoe we werkelijk hebben gevlogen en kijken we of we voldoen aan de gebruiksprognose. Dit doen we elk kwartaal, de evaluatie gebruiksprognose doen we een keer per jaar.

En verder nog…

Al deze documenten zijn geëvalueerd en besproken in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).