Verwacht baangebruik Schiphol: Gebruiksprognose

Hoe we de start- en landingsbanen op Schiphol inzetten, is van grote invloed op onze omgeving. Daarom willen we helder zijn over wat de afspraken zijn en wat je als buur van ons kunt verwachten. In de gebruiksprognose zie je wat het verwachte baangebruik voor dit jaar is. De evaluatie van de gebruiksprognose is een vergelijking tussen het werkelijke baangebruik en de voorspellingen. Alle rapportages die je hieronder ziet, zijn geëvalueerd en besproken in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Wil je meer uitleg over de gebruiksprognose en de evaluatie daarvan? Raadpleeg eerst de leeswijzer.

Bekijk de gebruiksprognoses

Bij het opstellen van de gebruiksprognose gaan we uit van baangebruik zonder verstoringen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of baanonderhoud. We lichten in de gebruiksprognose toe hoe we ons het komend jaar aan de regels en afspraken houden qua vliegbewegingen, geluid, uitstoot en externe veiligheid. De voorspellingen zijn gemaakt op basis van gegevens en evaluaties van voorgaande jaren.

De kwartaalmonitor

Hier kijken we naar hoe we werkelijk hebben gevlogen en kijken we of we voldoen aan de gebruiksprognose. Dit doen we elk kwartaal, de evaluatie gebruiksprognose doen we een keer per jaar.