Verwerking van gegevens: Videocamera's

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Op Schiphol hangen videocamera's waarmee camerabeelden worden gemaakt. Dat betekent dat als jij op of rondom de luchthaven bent, er mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Op basis van de Luchtvaartwet hebben we de taak om Schiphol te beveiligen. Het gebruik van camerabeelden is nodig om deze taak uit te voeren.

Daarnaast hebben wij de beelden van de videocamera’s nodig voor operationele doeleinden. We hebben daarom ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de camerabeelden.
Wij gebruiken de camerabeelden niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Schiphol verleent de Koninklijke Marchaussee toegang tot alle videobeelden die worden gemaakt met de beveiligingscamera's op Schiphol.

Afhankelijk van het werkgebied, delen wij een deel van de beelden die met de videocamera’s wordt gemaakt met de Douane en met KLM.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Nederland B.V

De Koninklijke Marchaussee, de Douane en KLM zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke.

Omdat Schiphol zonder medewerking van de Koninklijke Marechaussee niet kan beoordelen of camerabeelden relevant zijn voor de nationale veiligheid, gaan we in de regel niet zelfstandig over tot het geven van inzage in camerabeelden. Schiphol adviseert daarom om een verzoek tot inzage in camerabeelden altijd (ook) te richten aan de Koninklijke Marechaussee. Zie voor meer informatie hierover ook de site van defensie.

De videocamera’s die op het treinstation op Schiphol hangen, worden aangestuurd door de NS. De NS deelt deze camerabeelden vervolgens met Schiphol en de Koninklijke Marechaussee.

Deze versie is van 24 januari 2022.