Verwerking van gegevens: Videocamera's

Schiphol Nederland B.V. (‘Schiphol’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit document leggen we uit hoe we jouw gegevens verzamelen en gebruiken als je wordt gefilmd door onze camera's en bodycams op Schiphol. We willen dat je duidelijk begrijpt wat er met jouw informatie gebeurt.

Camera’s

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Op Schiphol hangen videocamera's waarmee camerabeelden worden gemaakt. Dat betekent dat als jij op of rondom de luchthaven bent, er mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Op basis van de Luchtvaartwet hebben we de taak om Schiphol te beveiligen. Het gebruik van camerabeelden is nodig om deze taak van algemeen belang uit te voeren.

Daarnaast hebben wij de beelden van de videocamera’s nodig voor operationele en veiligheidsdoeleinden. Zo gebruiken wij deze camera's voor jouw veiligheid en de veiligheid van anderen. Dit omvat het voorkomen van misdrijven, het beheren van de menigte en het waarborgen van de algemene veiligheid op de luchthaven. We baseren ons daarbij op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard. Alleen als er goede redenen zijn, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident, bewaren we de beelden langer.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Schiphol verleent de Koninklijke Marchaussee toegang tot alle videobeelden die worden gemaakt met de beveiligingscamera's op Schiphol.

Afhankelijk van het werkgebied, delen wij een deel van de beelden die met de videocamera’s worden gemaakt met de Douane en met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).

Robert Bosch B.V. (Bosch) voert namens de partijen het technisch beheer uit en heeft in dat kader toegang nodig tot de camerabeelden.

Zijn de camerabeelden voldoende beveiligd?
We nemen sterke beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Dit omvat het versleutelen van beelden en het beperken van toegang tot alleen geautoriseerd personeel.

Wie zijn verwerkingsverantwoordelijk?
Schiphol Nederland B.V., de Koninklijke Marchaussee, de Douane en KLM zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van camerabeelden.

De videocamera’s die op het treinstation op Schiphol hangen, worden aangestuurd door de ProRail. ProRail deelt deze camerabeelden vervolgens met Schiphol en de Koninklijke Marechaussee.

Wat zijn jouw rechten?.
Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken over jou verwerken. Omdat Schiphol zonder medewerking van de Koninklijke Marechaussee niet kan beoordelen of camerabeelden relevant zijn voor de nationale veiligheid, gaan we in de regel niet zelfstandig over tot het geven van inzage in camerabeelden. Schiphol adviseert daarom om een verzoek tot inzage in camerabeelden altijd (ook) te richten aan de Koninklijke Marechaussee. Zie voor meer informatie hierover ook de website van Defensie.

Je kan de Koninklijke Marechaussee ook verzoeken camerabeelden te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen.

Beperking van de verwerking
Als je vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kan je de Koninklijke Marechaussee vragen de verwerking te beperken.

Bezwaar maken.
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken bij de Koninklijke Marechaussee tegen de verwerking van camerabeelden.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen met onze DPO?
Heb je een vraag? Mail dan onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Waar vind je de laatste versie van dit privacystatement?
Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van april 2024.

Bodycams bij de Brandweer

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Brandweer op Schiphol gebruikt bodycams. Met de bodycams worden camerabeelden gemaakt. Dat betekent dat als jij op of rondom de luchthaven bent, er mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt met de bodycams.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  1. De Brandweer zet bodycams in om de meerwaarde daarvan te onderzoeken bij brandbestrijding, hulpverlening en crisisbeheersing.
  2. De Brandweer zet bodycams met het oog op trainingsdoeleinden. De (geblurde) camerabeelden worden gebruikt in trainingsmaterialen.
  3. De inzet van bodycams biedt de mogelijkheid om tijdens brandbestrijding, hulpverlening en crisisbeheersing mee te kijken en aanwijzingen te geven als de situatie daarom vraagt.

Schiphol baseert zich op de grondslag gerechtvaardigd belang voor de verwerkingen van camerabeelden voor deze drie doeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Er wordt een bewaartermijn van maximaal 5 jaar aangehouden voor beeldmateriaal dat geselecteerd is om te gebruiken voor leer-/ en trainingsdoeleinden. Voor het beeldmateriaal dat niet geselecteerd is om te gebruiken voor leer-/ en trainingsdoeleinden geldt een bewaartermijn van 28 dagen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Schiphol heeft een leverancier ingeschakeld om de beelden op te slaan in een cloudomgeving. Schiphol heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze cloudprovider.

Zijn de camerabeelden voldoende beveiligd?
We nemen sterke beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Dit omvat het versleutelen van beelden en het beperken van toegang tot alleen geautoriseerd personeel.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?
Schiphol Nederland B.V. is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de camerabeelden met bodycams door de Brandweer.

Wat zijn jouw rechten?
Inzage en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt.

Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen.

Beperking van de verwerking
Als je vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol.

Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we de verwerking in beginsel tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen met onze DPO?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl. Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Waar vind je de laatste versie van dit privacystatement?
Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van april 2024.