Verwerking van gegevens: Relatie van Schiphol

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Schiphol onderhoudt op allerlei terreinen relaties met vertegenwoordigers van bedrijven. Van deze vertegenwoordigers slaan we in de regel de volgende contactgegevens op: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Ook slaan we onder omstandigheden andere contactgegevens of jouw voorkeuren op.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Soms bestaat er een overeenkomst tussen het bedrijf waarvoor jij werkt en Schiphol. In dat geval verwerken wij jouw gegevens in de eerste plaats om deze overeenkomst uit te kunnen voeren.

Niet met (de werkgevers van) al onze relaties hebben wij een overeenkomst. Aan al onze relaties, ongeacht of wij daarmee een overeenkomst hebben, sturen we af en toe een uitnodiging om deel te nemen aan een evenement op Schiphol en/of een nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens gebruiken we daarvoor. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze relaties hebben we een gerechtvaardigd belang. Mocht jij de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kan je jezelf daarvoor afmelden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens van Schiphol worden regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen, worden deze verwijderd of aangepast.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens delen wij binnen Schiphol. We delen jouw gegevens niet met partijen buiten Schiphol.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke
Schiphol Nederland B.V.

Deze versie is van februari 2020.