Privium Privacy Statement: Privacy Statement

Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Statement legt uit hoe Schiphol uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van uw Privium deelnameovereenkomst. Deelname aan het Privium programma is geheel vrijwillig.

Persoonsgegevens die Schiphol van u nodig heeft en voor welke doeleinden

Bij uw aanmelding als Privium lid wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens te verstrekken. In onderstaand overzicht is vermeld welke persoonsgegevens Schiphol verwerkt, voor welke doeleinden en welke bewaartermijnen daarbij worden gehanteerd.

Persoonsgegevens Doeleinden voor verwerking Bewaartermijnen
Correspondentienaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres, taalvoorkeur en lidmaat- schap gegevens (lidnummer, type lidmaatschap, kaartnummer, verval- datum kaart, ingangsdatum). Communicatie, aanbod diensten bepalen, klanttevredenheids- onderzoeken en correcte facturering (indien uw Privium lidmaatschap betaald wordt of zal worden door derden) 2 jaar na einde lidmaatschap
Emailadres Voor marketing- en communicatiedoeleinden kunnen we gebruik maken van social media kanalen, zoals Facebook Zie privacy policy van Facebook en Instagram en LinkedIn
Reisdocumentgegevens: geslachtsnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, reisdocumentnummer, vervaldatum, land van uitgifte Identificatie en verificatie bij automatische grenspassage, correcte facturering (indien uw Privium lidmaatschap betaald wordt of zal worden door derden). 2 jaar na einde lidmaatschap
Betalingswijze: betalingsvoorkeur, IBAN (bij bankbetaling) en evt. BIC (buitenlandse rekening) Facturatie (geldt ook indien uw Privium lidmaatschap betaald wordt/zal worden door derden) 2 jaar na einde lidmaatschap
Kaartgebruik Fraudebestrijding en gebruiks- overzichten t.b.v. Privium lid 2 jaar na einde lidmaatschaop
Iris template, unieke code (bij opslag beveiligde centrale database), vervaldatum iris template (bij opslag beveiligde centrale database) Identificatie en verificatie bij automatische grenspassage Iris template:
1) Bij opslag in centrale database: 10 jaar na enrollment of op verzoek Privium lid (met diens medewerking i.v.m. unieke code)
2) Bij opslag op chipkaart: bij vernietiging van Privium kaart

Meer informatie over de manier waarop Schiphol omgaat met persoonsgegevens, kunt u lezen in de Schiphol Privacy Policy).

Deze Privium Privacy Statement bevat een nadere toelichting van de manier waarop Schiphol omgaat met uw persoonsgegevens in het kader van uw Privium lidmaatschap.

Iris template

Specifiek voor uw Privium lidmaatschap worden er irisfoto’s gemaakt van beide ogen, dit geschiedt op geheel vrijwillige basis. Deze foto’s worden in versleutelde vorm (een zogenaamde “template”) opgeslagen in de streng beveiligde Privium database (‘Privium database’). Het is niet mogelijk om de foto’s van uw iris op basis van de template te reconstrueren. Voorafgaand aan het maken van de irisfoto’s geeft u via een formulier schriftelijke toestemming aan Schiphol voor het opslaan van uw iris template in de Privium database. Indien u geen toestemming wil geven voor de opslag van uw iris template in de Privium database, dan kunt u ervoor kiezen om de iris template op uw kaart te laten opslaan in plaats van in de Privium database.

Privium kaart

Op de Privium kaart staan uw Privium lidnummer, het kaartnummer, naam, initialen, en geboortedatum geprint. Op de chip staan onderstaande gegevens versleuteld opgeslagen:

  • Naam, initiaal, geboortedatum, geboorteplaats;
  • Uw iris template of (indien uw iris template is opgeslagen in de Privium database) een unieke code. Indien uw iris template is opgeslagen in de Privium database, staat op de chip een unieke code om uw iris template in de Privium database te kunnen lezen. Schiphol bewaart deze code zelf niet.

Deze gegevens zijn nodig om uw toegang tot de Privium poorten en grenspassage te kunnen faciliteren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Schiphol neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo slaan we biometrische gegevens uitsluitend in template-vorm op. Verder zijn alle servers en andere opslagmedia voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot uw gegevens blijft beperkt tot direct betrokken geautoriseerde medewerkers.

De biometrische templates kunnen op twee manieren opgeslagen worden. Dit kan op de Privium kaart of in de Privium database. Uiteraard gebeurt de opslag van de templates onder strenge voorwaarden. De templates zijn anoniem opgeslagen en alleen met behulp van de unieke sleutel op de chip van uw Privium kaart te lezen.

Om er zeker van te zijn dat derde partijen die bij de Privium dienstverlening zijn betrokken en waarmee Schiphol mogelijk uw gegevens zal delen, uw gegevens optimaal beveiligen, sluit Schiphol met hen een overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer het gebruik en de beveiliging van de gegevens.

Uw rechten

Als u dat wenst, kunt u Schiphol vragen om inzage in uw persoonsgegevens of verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.

Privium is gebaseerd op vrijwillige deelname. Als u niet langer wilt deelnemen en u wilt dat Schiphol uw gegevens verwijdert, dan kunt u ons dat kenbaar maken via de contactgegevens onderaan deze Privacy Statement. Uw iris template kunnen wij direct verwijderen als u zich meldt met uw Privium kaart in de Privium ClubLounge. Aangezien uw iris template anoniem is opgeslagen, kan zonder uw medewerking uw iris template niet worden geïdentificeerd en verwijderd. Bij het opslaan van uw iris template wordt hieraan een vervaldatum (10 jaar na opslaan) gekoppeld, waardoor uw iris template automatisch wordt verwijderd na 10 jaar. Twee maanden voorafgaand aan deze vervaldatum zullen wij u benaderen voor het maken van een afspraak om een nieuwe iris template te laten maken.

Indien u één van de hiervoor genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit melden via telefoonnummer +31 (0) 20 601 4222. U kunt een schriftelijk verzoek richten aan Schiphol via privium@schiphol.nl. Afhankelijk van uw verzoek zullen wij mogelijk verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt of in persoon langskomt in de Privium ClubLounge. Zo kunnen we veiligstellen dat wij alleen aan uzelf inzage gegeven in uw gegevens en dat alleen uzelf en niemand anders rechten ten aanzien van uw gegevens uitoefent.

Schiphol zal uw verzoek beantwoorden uiterlijk binnen vier weken nadat zij beschikt over alle benodigde gegevens.

Social media

We adviseren u om het privacy beleid van de social media bedrijven, zoals Facebook, te lezen, zodat u weet hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactinformatie

Schiphol begrijpt dat u mogelijk vragen heeft. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

+31 (0) 20 601 4222
privium@schiphol.nl

Wijzigingen van de Privacy Statement

Schiphol kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan onder meer nodig zijn vanwege aanpassingen van de opzet van Privium of vanwege gewijzigde wetgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Statement te raadplegen. De meest recente versie van de Privacy Statement is altijd elektronisch beschikbaar op Schiphol.nl/privium.

Neem contact op via: