Nieuws: Definitief: geen tweede Kaagbaan op Schiphol

Er komt definitief geen tweede Kaagbaan. Minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de reservering voor deze mogelijke nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol op te willen heffen. En dat is goed nieuws voor onze omgeving.

Gepubliceerd op: 21 juli 2023

Al sinds 2009 is er ruimte gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Omdat deze evenwijdig zou moeten komen te liggen aan de huidige Kaagbaan noemen we hem de tweede of parallelle Kaagbaan. Deze reservering heeft met name in het dorp Rijsenhout (dat in het verlengde van de eventuele nieuwe baan ligt) grote gevolgen voor de leefbaarheid.

Weinig voordelen

Zelf kwamen we als luchthaven na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat een tweede Kaagbaan de hinder niet doet afnemen maar alleen maar verplaatst. Daarnaast vinden we een extra baan ongewenst. Het ministerie van I&W heeft ook onderzoek gedaan en ook dat toont aan dat een tweede Kaagbaan weinig voordelen oplevert maar wel een verschuiving van overlast tot gevolg heeft.

Gehoor aan oproep

Daarom vroegen we de minister eerder dit jaar, als onderdeel van ons 8-puntenplan op weg naar een stiller, schoner en beter Schiphol, de ruimtelijke reservering op te heffen. Hij heeft laten weten aan die oproep gehoor te willen geven. Goed nieuws dus, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat met name het gebied ten zuidoosten van Schiphol wellicht wel baat zou hebben gehad bij een extra baan. We zetten daarom vol in op de uitvoering van de maatregelen in ons Minder Hinder-programma om ook in dat gebied de hinder terug te dringen.

Laat weten wat je ervan vindt

Goed om te weten: het schrappen van de reservering is nu nog een voornemen waarvoor bestaande regels moeten worden aangepast. Daarom is er een internetconsultatie gestart om reacties en meningen op te halen. Wil jij laten weten wat je hiervan vindt? Dat kan nog tot en met dinsdag 1 augustus via deze website.

Als alle reacties zijn verwerkt, wordt het besluit naar alle waarschijnlijkheid komend najaar behandeld in de ministerraad. Als die akkoord gaat met het voornemen van de minister, wordt de reservering daarna op korte termijn definitief opgeheven.

Stiller, schoner en beter

Wil je weten wat we nog meer doen voor een stiller, schoner en beter Schiphol? Je leest er hier meer over.