Nieuws: Jaarrapportage BAS: aantal hindermeldingen licht gestegen

Het aantal meldingen en het aantal melders bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is afgelopen gebruiksjaar iets gestegen. Dat blijkt uit de onlangs verschenen jaarrapportage van het informatiepunt voor omwonenden. We vertellen je er graag meer over.

Gepubliceerd op: 2 mei 2024

Het totale aantal vliegbewegingen nam in het gebruiksjaar 2023, dat liep van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023, met 8 procent toe ten opzichte van het gebruiksjaar 2022. Dat is ongeveer gelijk aan de toename van het aantal meldingen. Dat steeg namelijk met 7 procent tot 187.065. Het aantal melders groeide met ongeveer 1 procent, van 10.520 in 2022 tot 10.612 in 2023.

Focusgroep

Het gaat hier om melders uit de zogenaamde focusgroep. Dit zijn mensen die per gebruiksjaar één tot maximaal vijfhonderd meldingen doen. Het aantal zogenaamde veelmelders bleef gelijk: 85 mensen deden in het gebruiksjaar 2023 meer dan vijfhonderd meldingen. Deze worden wel geregistreerd en gemonitord maar niet meegenomen in de analyse van de jaarrapportage. Zo voorkomen we een vertekend beeld.

Grootste stijging aantal melders

De grootste stijging van het aantal melders kwam uit de gemeente Uithoorn, dat valt onder het cluster Aalsmeerbaan. Die was in 2022 vanwege onderhoud een deel van het jaar niet in gebruik maar werd in 2023 wel het hele gebruiksjaar ingezet. Daarnaast hadden we door het toegenomen aantal vliegbewegingen te maken met langere piekmomenten waardoor de Aalsmeerbaan vaker is ingezet als tweede start- of landingsbaan. En ook het onderhoud aan de Kaagbaan in november 2022 en september 2023 leidde tot het vaker inzetten van de Aalsmeerbaan en daarmee dus tot meer meldingen.

Boeing 747-400

Net als voorgaande jaren is de Boeing 747-400 het toestel waar het vaakst meldingen over binnenkomen. In de top 20 van vluchten met de meeste meldingen, ging het negentien keer over dit toestel. Ook opvallend was dat er verhoudingsgewijs meer meldingen ingediend worden over vluchten in de late avond en nacht. Hierbij gaven omwonenden aan last te hebben van slaapverstoring als gevolg van het vliegverkeer. Schiphol vindt een goede nachtrust voor omwonenden belangrijk en daarom pleiten we in ons 8-puntenplan al langer voor een nachtsluiting.

Betere leefomgeving

Voor Schiphol biedt de jaarrapportage waardevolle informatie. Het rapport geeft ons meer inzicht in de hinder die omwonenden ervaren. Daarmee kunnen we maatregelen treffen die zorgen voor een betere leefomgeving. Dat doen we onder meer met ons Minder Hinder-programma dat we samen met LVNL uitvoeren en ons 8-puntenplan. Benieuwd wat er allemaal nog meer in de jaarrapportage staat? Je vindt het gehele document hier.

Klankbordgroep

Vind je het leuk om in gesprek te gaan over de dienstverlening van BAS? Geef je dan op voor de klankbordgroep. Het doel hiervan is om tweemaal per jaar van gedachten te wisselen over (het verbeteren van) de informatievoorziening. Aanmelden kan hier.