Vraag en antwoord over toegang tot de stand-offzone: Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is de stand-offzone van het luchthavengebied?

De stand-offzone is een veiligheidszone rondom de terminalgebouwen van Schiphol. Sinds 30 november 2022 worden binnen deze zone alleen geautoriseerde chauffeurs met functioneel noodzakelijke voertuigen toegelaten. Deze voertuigen moeten geautoriseerd en gecontroleerd zijn. Voorbeelden van locaties die binnen de stand-offzone vallen, zijn de logistieke straten van Schiphol (Expeditiestraat, Laad- & Loskade en Transportstraat), de Dienstenbaan en het Jan Dellaertplein. De stand-offzone is alleen toegankelijk via voertuigdoorgangen.

Wie zijn de gebruikers van de stand-offzone?

Gebruikers van de stand-offzone zijn bedrijven die een functionele noodzakelijkheid hebben om met een voertuig de stand-offzone willen betreden. Dit kunnen leveranciers, transportbedrijven of andere bedrijven zijn die met een voertuig iets komen leveren, ophalen of een dienst verrichten. De werkelijke gebruiker moet Bekend Transporteur worden en het aanvraagproces doorlopen of voorafgaand aan elk bezoek het voertuig op het Remote Security Center laten controleren. Dit betekent dus concreet: de leverancier of het transportbedrijf zelf en niet de ‘opdrachtgever’ van die leverancier of transportbedrijf. De opdrachtgever of business partner van Schiphol waarvoor je goederen of diensten levert aan de luchthaven, bepaalt in overleg met Schiphol of toegang tot de stand-offzone nodig is.

Aan welke voorwaarden moet een gebruiker voldoen voor toegang tot de stand-offzone?

Zowel de chauffeur als ieder voertuig moet geregistreerd zijn. Daarnaast moet ieder voertuig een voertuigcontrole ondergaan voordat Schiphol toegang verleent tot de stand-offzone. Als Bekend Transporteur doe je dat zelf. Ben je geen Bekend Transporteur? Dan moet de chauffeur eerst langs het Remote Security Center rijden.

Hoe voer je de voertuigcontrole uit?

Dit kan op twee manieren:

 • De gebruiker is Bekend Transporteur en controleert zelf zijn voertuig en de lading. Hoe de gebruiker dit doet is vastgesteld in het beveiligingsprogramma.
 • De gebruiker is niet geregistreerd als Bekend Transporteur en moet elke keer voor het betreden van de stand-offzone naar het Remote Security Center. Daar voert het securitypersoneel de veiligheidscontrole uit. Op basis van die controle krijgt de gebruiker eenmalig toegang tot een voertuigdoorgang van de stand-offzone.

Wanneer kan mijn bedrijf beter Bekend Transporteur worden en wanneer beter gebruikmaken van het Remote Security Center?

 • Maak je regelmatig gebruik van de voertuigdoorgang(en) van de stand-offzone van Schiphol? Dan raden we aan om Bekend Transporteur te worden. Als Bekend Transporteur voer je zelf de voertuigcontrole uit en heb je daarna direct zelfstandig toegang tot de stand-offzone met een persoonlijke Schipholpas en Schipholvoertuigpas met BT-autorisatie. Je hoeft dan dus niet langs het Remote Security Center. Zo bespaar je tijd. Bovendien heb je als Bekend Transporteur ook buiten de openingstijden van het Remote Security Center toegang tot de stand-offzone.
 • Heb je niet regelmatig toegang nodig met een voertuig tot de stand-offzone van Schiphol? Of kun of wil je geen Bekend Transporteur worden? Dan kun je er ook voor kiezen om geen Bekend Transporteur te worden. Je moet dan iedere keer eerst langs het Remote Security Center voordat je toegang krijgt tot de stand-offzone. Het Remote Security Center is van maandag tot en met vrijdag (exclusief officiële nationale Feestdagen) geopend tussen 10.00 en 15.00 uur en ligt op 5 minuten rijden van Schiphol Centrum (bekijk de route). Het Remote Security Center is gesloten op officiële feestdagen.

Ik wil het toegangsbeleid graag inzien, waar vind ik deze?

Schiphol heeft een landzijdig toegangsbeleid voor voertuigen. Dit toegangsbeleid geldt voor alle gebruikers die met een voertuig binnen de stand-offzone moeten zijn. Het ‘Beleid ten aanzien van Bekend Transporteur’ geeft aan waaraan een transporteur moet voldoen om Bekend Transporteur te kunnen worden:

Bekend Transporteur

Wat is een Bekend Transporteur?

Een Bekend Transporteur is een leverancier, transportbedrijf of andere bedrijf waarvan chauffeur(s) en voertuig(en) een BT-autorisatie hebben verkregen om zelfstandig de stand-offzone van Schiphol te mogen betreden. Het bedrijf is geregistreerd als Bekend Transporteur, maar voor elke gebruiker en voertuig die zelfstandig toegang nodig heeft tot de stand-offzone moet het aanvraagproces doorlopen worden voor de juiste toegangsbewijzen met daarop de BT-autorisaties.

Bekijk de animatie om in 1 minuut en 30 seconden alles te weten te komen over wat een Bekend Transporteur is:

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om Bekend Transporteur te worden?

Wil je Bekend Transporteur worden? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Sommige voorwaarden zijn van toepassing op het bedrijf zelf, andere voorwaarden op het personeel dat toegang wil krijgen tot de stand-offzone.

 • Als bedrijf moet je je bij Schiphol registreren en een verbintenisverklaring ondertekenen. Daarbij moet of moeten jouw opdrachtgever(s) of business partner(s) op Schiphol waarvoor je de stand-offzone met een voertuig betreedt, instemmen dat toegang tot die locaties met een voertuig functioneel noodzakelijk is.
 • Als bedrijf moet je een beveiligingsprogramma opstellen. In het beveiligingsprogramma stelt de gebruiker met Schiphol vast hoe het de controle van het voertuig en de lading uitvoert en hoe er geborgd wordt dat deze gecontroleerde status intact blijft tot het betreden van de stand-offzone.
 • Personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van de voertuigcontrole en de chauffeurs die de stand-offzone betreden moeten in het bezit zijn van een geldig achtergrondonderzoek en de e-learning Bekend Transporteur hebben gevolgd.
 • Zowel het bedrijf, de chauffeur en het voertuig moeten geregistreerd zijn bij Schiphol. Het bedrijf, de persoon en het voertuig moet daarvoor voldoen aan een bepaalde eisen.

Bekijk de animatie om te zien hoe je Bekend Transporteur wordt:

Wat moet ik doen om Bekend Transporteur te worden?

Om Bekend Transporteur te worden, doorloop je een aantal stappen. Zo moet een tekenbevoegd persoon of personen van het bedrijf de verbintenisverklaring ondertekenen en moet het bedrijf een beveiligingsprogramma opstellen. In het beveiligingsprogramma stelt de gebruiker met Schiphol vast hoe het de controle van het voertuig en de lading uitvoert en hoe er geborgd wordt dat deze gecontroleerde status intact blijft tot het betreden van de stand-offzone. Ook moet de gebruiker het bedrijf in het digitale webportal eVesta registreren en moet de chauffeur een e-learning volgen. Het doorlopen van alle stappen om Bekend Transporteur te worden duurt in totaal vier tot zes weken.

Wil je Bekend Transporteur worden? Vul dan het aanvraagformulier, onderteken de verbintenisverklaring met Schiphol en stel het beveiligingsprogramma op. Stuur deze ingevulde documenten incl. een bewijs van volmacht (KVK-inschrijving) naar bekendtransporteur@schiphol.nl o.v.v. ‘Aanvraag Bekend Transporteur’ om de aanvraagprocedure te starten.

 • Bekijk ook het Stappenplan Bekend Transporteur om te lezen wat je moet doen om Bekend Transporteur te worden; of
 • Bekijk de animatie om te zien hoe je Bekend Transporteur wordt:

Wat is het beveiligingsprogramma?

In het beveiligingsprogramma stelt elk bedrijf met Schiphol vast hoe het de controle van het voertuig en de lading uitvoert en hoe er geborgd wordt dat deze gecontroleerde status intact blijft tot het betreden van de stand-offzone.

Toegang als Bekend Transporteur

Hoe krijg ik als Bekend Transporteur toegang tot de stand-offzone?

Voertuigen kunnen de stand-offzone betreden via zogeheten voertuigdoorgangen. Als Bekend Transporteur controleer je zelf je voertuig vóórdat je de stand-offzone binnenrijdt. Dit doe je volgens de procedures zoals omschreven in het beveiligingsprogramma. Bij de voertuigdoorgang bied je je persoonlijke Schipholpas aan bij de paslezer om de geldigheid en autorisatie ervan te laten controleren. Hier wordt tegelijkertijd ook de Schipholvoertuigpas automatisch gecontroleerd. Is deze ook geldig en geautoriseerd? Dan krijg je automatisch toegang tot de stand-offzone. Gaat er iets niet goed bij de voertuigdoorgang? Dan kun je via de intercom op de zuil contact opnemen met het Security Control Center, of indien de beveiliger aanwezig is met de beveiliger ter plaatse. De locaties binnen de stand-offzone zijn voor Bekend Transporteurs 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Let wel: Na de introductie van de venstertijden (ca. 2024), zal je wel eerst een online reservering moeten maken.

In de animatie wordt uitgelegd hoe je als Bekend Transporteur toegang krijgt tot de stand-offzone:

Heb ik als Bekend Transporteur toegang tot alle locaties binnen de stand-offzone?

Als Bekend Transporteur heb je zelfstandig toegang tot die voertuigdoorgangen waarvoor je geautoriseerd bent.

Wat gebeurt er als ik mijn persoonlijke Schipholpas niet bij me heb of met een ander voertuig kom?

Om zelfstandig toegang te krijgen tot de voertuigdoorgang moet je in bezit zijn van een geldige en geautoriseerde persoonlijke Schipholpas en een geldige en geautoriseerde Schipholvoertuigpas met BT-autorisatie. Als je jouw persoonlijke Schipholpas niet bij je hebt en/of met een voertuig zonder geldige Schipholvoertuigpas komt, dan krijg je geen toegang. Je moet dan eerst langs het Remote Security Center voor een voertuigcontrole. Verleent het Remote Security Center toestemming? Dan krijg je alsnog toegang tot de voertuigdoorgang.

Toegang via het Remote Security Center

Wanneer moet je naar het Remote Security Center?

Heb je toegang nodig tot de stand-offzone, maar ben je geen Bekend Transporteur? Dan moet je eerst langs het Remote Security Center. Bij het Remote Security Center registreert een securitymedewerker de chauffeur en het voertuig. Ook voert de securitymedewerker een voertuigcontrole uit. Daarna ontvang je een RSC-formulier waarmee je je kunt melden bij de betreffende voertuigdoorgang. Lees meer over de werkwijze van het Remote Security Center.

Bekijk ook de animatie hoe je via het Remote Security Center toegang krijgt tot de stand-offzone:

Wat moet ik doen als ik in één rit naar meerdere locaties binnen de stand-offzone moet?

Het RSC-formulier dat je ontvangt bij het Remote Security Center, geeft alleen toegang tot de voertuigdoorgang die daarop staat. Je hebt 10 minuten de tijd om van het Remote Security Center naar die specifieke voertuigdoorgang bij de stand-offzone te rijden. Wil je toegang tot meerdere locaties binnen de stand-offzone? Dan moet je voor elke locatie die je bezoekt, opnieuw naar het Remote Security Center. Zo kunnen we de autorisatie van de chauffeur en het voertuig, en de controle van het voertuig opnieuw borgen.

Wat moet ik doen als het Remote Security Center dicht is?

Het Remote Security Center is geopend van maandag tot en met vrijdag (exclusief officiële nationale Feestdagen) tussen 10.00 en 15.00 uur. Ben je geen Bekend Transporteur en is het Remote Security Center dicht? Dan krijg je geen toegang tot de stand-offzone. We maken hierop alleen een uitzondering in een uitzonderlijke situatie die aan de daarvoor opgestelde criteria voldoet. Zie hiervoor Toegang tot de stand-offzone buiten de openingstijden van het Remote Security Center (ad-hoc procedure.

Let op:

 • Het Remote Security Center is gesloten op officiële feestdagen. Zie de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van officiële feestdagen in Nederland.