24/7 toegang tot de stand-offzone: Bekend Transporteur

Komt jouw bedrijf regelmatig met een voertuig bij een van de locaties binnen de stand-offzone? Word dan Bekend Transporteur.

De stand-offzone is een veiligheidsgebied rondom de Terminalgebouwen van Schiphol. Locaties die binnen de stand-offzone zijn de logistieke straten van Schiphol (Transportstraat, Expeditiestraat, Laad- & Loskade), het Jan Dellaertplein en de Dienstenbaan. Om de stand-offzone binnen te kunnen gaan moeten de chauffeur en het voertuig zijn geregistreerd en moet het voertuig voorafgaand aan elk bezoek gecontroleerd worden. Als Bekend Transporteur kan de chauffeur deze controle zelf uitvoeren. Dat scheelt tijd.

Wat is een Bekend Transporteur?

Een Bekend Transporteur is een leverancier, transportbedrijf of andere bedrijf waarvan chauffeur(s) en voertuig(en) een BT-autorisatie hebben verkregen om zelfstandig de stand-offzone van Schiphol te mogen betreden. Bekijk de animatie om in 1 minuut en 30 seconden alles te weten te komen over wat een Bekend Transporteur is:

Wie meldt zich aan als Bekend Transporteur?

Ieder bedrijf dat met een voertuig binnen de stand-offzone moeten zijn, kan zich registreren als Bekend Transporteur. Dit kunnen leveranciers, transportbedrijven of andere bedrijven zijn die met een voertuig iets komen leveren, ophalen of een dienst komen verrichten binnen de stand-offzone. Het gaat om de werkelijke gebruikers van de stand-offzone, en dus niet om de opdrachtgever van een transporteur of leverancier. Het bedrijf is geregistreerd als Bekend Transporteur, maar voor elke gebruiker en voertuig die zelfstandig toegang nodig heeft tot de stand-offzone moet het aanvraagproces doorlopen worden voor de juiste toegangsbewijzen met daarop de BT-autorisaties.

Voordelen voor Bekend Transporteurs

Registratie als Bekend Transporteur heeft grote voordelen:

  • Als Bekend Transporteur voer je zelf de veiligheidscontrole van het voertuig uit. Je bent dus niet afhankelijk van de (beperkte) openingstijden van het Remote Security Center in de RD-passage.
  • Als Bekend Transporteur kun je na de controle van het voertuig rechtstreeks naar de voertuigdoorgang rijden. Daar krijg je na controle van de persoonlijke Schipholpas en de Schipholvoertuigpas met BT-autorisatie direct toegang. Je hoeft dus niet eerst naar het Remote Security Center voor een veiligheidscontrole. Dit scheelt tijd.
  • Als Bekend Transporteur heb je 24/7 zelfstandig toegang tot de locaties binnen de stand-offzone waarvoor je geautoriseerd bent. Je kan dus snel doorrijden om je goederen of diensten te leveren of op te pikken. Let wel: Na de introductie van de venstertijden (ca. 2024), zal je wel eerst een online reservering moeten maken.

In de animatie wordt uitgelegd hoe je als Bekend Transporteur toegang krijgt tot de stand-offzone:

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om Bekend Transporteur te worden?

Om Bekend Transporteur te worden moet het bedrijf, de chauffeur en het voertuig aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sommige voorwaarden zijn van toepassing op het bedrijf zelf, andere voorwaarden op het personeel dat toegang wil krijgen tot de stand-offzone. Als bedrijf moet je je bij Schiphol registreren en een verbintenisverklaring ondertekenen. Daarbij moet of moeten jouw opdrachtgever(s) of business partner(s) op Schiphol waarvoor je de stand-offzone met een voertuig betreedt, instemmen dat toegang tot die locaties met een voertuig functioneel noodzakelijk is. Ook moet het bedrijf een beveiligingsprogramma opstellen. In het beveiligingsprogramma stelt de gebruiker met Schiphol vast hoe het de controle van de voertuig(en) en de lading uitvoert en hoe er geborgd wordt dat deze gecontroleerde status intact blijft tot het betreden van de stand-offzone. Personeel moet in het bezit zijn van een geldig achtergrondonderzoek (VOG) en moet een e-learning hebben gevolgd.

Hoe word je Bekend Transporteur?

Om Bekend Transporteur te worden, doorloop je een aantal stappen:

  • Vul dan het aanvraagformulier, onderteken de verbintenisverklaring met Schiphol en stel het beveiligingsprogramma op. Stuur de ingevulde documenten per e-mail naar bekendtransporteur@schiphol.nl met in de onderwerpregel ‘Aanvraag Bekend Transporteur’. Voeg daarbij ook bewijs van volmacht toe (KVK-inschrijving).
  • De chauffeurs en/of de persoon die de veiligheidscontrole uitvoert dienen in het bezit te zijn van een achtergrondscreening (VOG of VGB).
  • De chauffeur en/of degene die de veiligheidscontrole uitvoert, volgt een e-learning.
  • Na registratie in het digitale webportal eVesta kun je de BT-autorisatie aanvragen voor de chauffeurs en voertuigen die toegang nodig hebben tot de stand-offzone.

Bekijk ook de animatie om te zien hoe je Bekend Transporteur wordt:

Bekend Transporteur worden

Wil je Bekend Transporteur worden? Vul dan het aanvraagformulier in, onderteken de verbintenisverklaring met Schiphol en stel het beveiligingsprogramma op. Stuur deze ingevulde documenten incl. een bewijs van volmacht (KVK-inschrijving) naar bekendtransporteur@schiphol.nl o.v.v. ‘Aanvraag Bekend Transporteur’ om de aanvraagprocedure te starten. Bekijk ook het Stappenplan Bekend Transporteur om te lezen wat je moet doen om Bekend Transporteur te worden. Het beveiligingsprogramma zal gecontroleerd worden op volledigheid en juistheid door de afdeling Security. Voor een vlotte afhandeling vragen we je goed na te denken over hoe jouw organisatie redelijkerwijs kan garanderen dat het transport veilig wordt uitgevoerd.