Zo werkt het : Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Op vooraf vastgestelde momenten in het jaar beslist het Schipholfonds over alle aanvragen voor donaties die zijn binnengekomen. Heb je zelf een aanvraag gedaan? Bekijk hier de sluitingsdata, wanneer het bestuur beslist over jouw aanvraag en wanneer we mogelijk de cheque voor jouw project uitreiken.

Belangrijke data 2023/2024

Sluiting indienen aanvraag Vergadering bestuur Datum uitreiking
1 september 22 september 20 oktober
27 oktober 17 november 8 december
19 januari 9 februari 8 maart
26 april 17 mei 14 juni

Procedure donaties

Je kunt het hele jaar door aanvragen voor een donatie indienen. Zodra we je aanvraag hebben ontvangen, toetsen we of deze voldoet aan de voorwaarden. Voldoet jouw aanvraag? Dan nemen we deze mee in de eerstvolgende bestuursvergadering. Binnen twee weken na de vergadering ontvang je een bericht of de donatie is toegewezen of niet. Pas bij de uitreiking van de cheque maken we bekend welk bedrag je ontvangt. Deze uitreiking vindt plaats op Schiphol (zodra dit soort bijeenkomsten weer mogelijk is binnen de coronamaatregelen).

Als de aanvraag om een hoog bedrag gaat en het bestuur vindt de aanvraag interessant, nodigen we je uit om een toelichting te geven. Een van de zaken waar bij grotere donaties naar gekeken wordt, is: is er sprake van een groot doorwrocht financieel plan en gaat het om medefinanciering. Na dit gesprek neemt het bestuur een besluit. Als we je aanvraag honoreren, vindt de uitreiking plaats op locatie.

Wat als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als het bestuur besluit geen donatie toe te kennen, dan ontvang je binnen twee weken schriftelijk bericht. Het kan zijn dat we jouw aanvraag van tevoren afwijzen omdat deze niet voldoet aan onze voorwaarden.

Wanneer krijg ik het geld op de rekening?

Is jouw aanvraag toegekend? Gefeliciteerd! Je hebt tijdens de uitreiking van de cheque een financiële verklaring van ons ontvangen. Vul deze verklaring, onderteken het en stuur de pdf, plus de getekende offerte of opdrachtbevestiging, naar schipholfonds@schiphol.nl. Zodra we dit hebben ontvangen, maken we zo snel mogelijk het bedrag over.

Moet ik financiële verantwoording afleggen?

Ja, je bent verplicht financiële verantwoording af te leggen over het ontvangen bedrag. Je hebt na toekenning van de donatie een half jaar de tijd om alle facturen en betalingsbewijzen met betrekking tot de toegekende donatie - via de mail naar ons te sturen.

  • Ons werkgebied

    Wil je weten of jouw club of initiatief binnen ons werkgebied valt?

  • Voorwaarden

    Bekijk hier of jouw sportieve initiatief in aanmerking komt voor een donatie van het Schipholfonds.

  • Vraag een donatie aan

    Vul het formulier in en laat ons weten hoe we jouw initiatief kunnen ondersteunen met een donatie.