Bestuur Schipholfonds: Wij zijn het Schipholfonds

Het Schipholfonds heeft een sportief en onafhankelijk bestuur dat altijd in beweging is. Met deskundige bestuursleden op het gebied van sport en beweging bespreken we iedere donatieaanvraag tot in de puntjes. Dit zijn wij!

Tom Egbers

Voorzitter Schipholfonds

‘Iedereen die weleens bij een sportvereniging komt, ziet wekelijks hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen is. De wedstrijdsecretaris, de kantinehulp, de materiaalman of -vrouw, de schoonmaker van de kleedkamers; zij zijn de club. Soms ontbreekt het die amateurverenigingen aan de middelen, waardoor de ontwikkeling van de club stagneert, afneemt, en sommige leden afhaken. Het Schipholfonds kan dan een mooie bijdrage leveren, zodat mensen niet alleen in beweging komen, maar ook in beweging blijven.’

Heleen Kuijten-Koenen

Penningmeester Schipholfonds

‘Bij Schiphol staat 'Werken is Bewegen' centraal voor onze medewerkers. Maar ook voor de omgeving van Schiphol willen wij dit motto uitdragen, of we het nu hebben over onze sport, hobby of werk. Door bewegen kunnen we beter presteren. Ons lijf en onze hersenen hebben die beweging nodig. Nu zijn niet alle middelen daarvoor bereikbaar voor iedereen en juist daarom wil het Schipholfonds bijdragen. Omdat wij dat belangrijk vinden! Ik zet mijzelf ook graag buiten het sportveld in beweging, voor beweging!’

Monique Hollenkamp

Bestuurslid Schipholfonds

‘Het Schipholfonds stimuleert bewoners in de omgeving om (meer) te bewegen. Sporten is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor verbroedering in het spel en daarbuiten, voor begrip voor de ander en natuurlijk voor heel veel plezier. Dat vind ik het allerleukste aan samen bewegen. En als we met het Schipholfonds er dan ook nog voor kunnen zorgen dat mensen met een beperking sportief mee blijven doen in de maatschappij, dan zet ik mij daar met heel mijn hart voor in.’

Floris Vels

Bestuurslid Schipholfonds

‘Zitten is het nieuwe roken. Als je onvoldoende beweegt, word je eerder ziek en als je veel beweegt, herstel je sneller als je ziek bent. Ook speelt sport een rol als bindmiddel in de samenleving: het brengt mensen bij elkaar. Door zich volledig te richten op meer sport en bewegen, draagt het Schipholfonds bij aan een gezonde én leefbare omgeving. Het is een groot genoegen daaraan een bijdrage te mogen leveren.’

Rolf Groot

Bestuurslid Schipholfonds

‘Voldoende beweging is gezond en wordt bovendien door veel mensen als plezierig ervaren. Veelal is hier materieel voor nodig en ontbreken daarvoor (deels) de financiële middelen. Het Schipholfonds kan het verschil maken tussen wel of geen realisatie. Juist deze toegevoegde waarde maakt dat ik me graag voor het Schipholfonds inzet.’

Olga Vossen-de Joncheere

Secretaris Schipholfonds

‘Als secretaris heb ik veel contact met degenen die een aanvraag doen en kan ik waar nodig begeleiden. Het Schipholfonds is een mooi fonds, dat probeert bij te dragen aan zoveel mogelijk vitaliteit in de omgeving van Schiphol. Genoeg bewegen is belangrijk voor iedereen! Het is fijn om van dit initiatief deel te mogen uitmaken.’

Inge Jonker

Financieel Coördinator Schiphol

‘Als financieel coördinator bij Royal Schiphol Group verzorg ik alle financiële zaken van het Schipholfonds. Tevens probeer ik alle uitreikingen bij te wonen, zodat de cijfertjes tot leven komen. Het is leuk en dankbaar werk om sportverenigingen te helpen hun sportieve initiatieven te realiseren.’

Financiële gegevens

De jaarrekening 2017 is in het eerste kwartaal van 2018 opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.