Bestuur Schipholfonds: Wij zijn het Schipholfonds

Het Schipholfonds heeft een sportief en onafhankelijk bestuur dat altijd in beweging is. Met deskundige bestuursleden op het gebied van sport en beweging bespreken we iedere donatieaanvraag tot in de puntjes. Dit zijn wij!

Heleen Kuijten-Koenen

Penningmeester Schipholfonds

‘Bij Schiphol staat 'Werken is Bewegen' centraal voor onze medewerkers. Maar ook voor de omgeving van Schiphol willen wij dit motto uitdragen, of we het nu hebben over onze sport, hobby of werk. Door bewegen kunnen we beter presteren. Ons lijf en onze hersenen hebben die beweging nodig. Nu zijn niet alle middelen daarvoor bereikbaar voor iedereen en juist daarom wil het Schipholfonds bijdragen. Omdat wij dat belangrijk vinden! Ik zet mijzelf ook graag buiten het sportveld in beweging, voor beweging!’

Monique Hollenkamp

Bestuurslid Schipholfonds

‘Het Schipholfonds stimuleert bewoners in de omgeving om (meer) te bewegen. Sporten is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor verbroedering in het spel en daarbuiten, voor begrip voor de ander en natuurlijk voor heel veel plezier. Dat vind ik het allerleukste aan samen bewegen. En als we met het Schipholfonds er dan ook nog voor kunnen zorgen dat mensen met een beperking sportief mee blijven doen in de maatschappij, dan zet ik mij daar met heel mijn hart voor in.’

Rolf Groot

Bestuurslid Schipholfonds

‘Voldoende beweging is gezond en wordt bovendien door veel mensen als plezierig ervaren. Veelal is hier materieel voor nodig en ontbreken daarvoor (deels) de financiële middelen. Het Schipholfonds kan het verschil maken tussen wel of geen realisatie. Juist deze toegevoegde waarde maakt dat ik me graag voor het Schipholfonds inzet.’

Annemariecke Schneider

Bestuurslid Schipholfonds

Ik ervaar elke dag zelf weer hoe fijn het is om te bewegen als ik op mijn fiets zit van mijn woonplaats Haarlem naar mijn werk in Hoofddorp. Van fietsen en bewegen word ik vrolijk en voel ik mij gelukkig. Mijn drie jongens bewegen ook veel, zij doen vooral aan voetbal maar ook aan fitness en hardlopen. Ik gun iedereen beweging en sport en het Schipholfonds helpt daarbij. Ik vind het een eer om bij te dragen aan de doelstellingen van het Schipholfonds waarin bewegen voor iedereen centraal staat.

Jeanne van Hoof

Secretaris Schipholfonds

‘Als secretaris heb ik veel contact met degenen die een aanvraag doen en kan ik waar nodig begeleiden. Het Schipholfonds is een mooi fonds, dat probeert bij te dragen aan zoveel mogelijk vitaliteit in de omgeving van Schiphol. Genoeg bewegen is belangrijk voor iedereen! Het is fijn om van dit initiatief deel te mogen uitmaken.’

Inge Jonker

Financieel Coördinator Schiphol

‘Als financieel coördinator bij Royal Schiphol Group verzorg ik alle financiële zaken van het Schipholfonds. Tevens probeer ik alle uitreikingen bij te wonen, zodat de cijfertjes tot leven komen. Het is leuk en dankbaar werk om sportverenigingen te helpen hun sportieve initiatieven te realiseren.’

Financiële gegevens

De jaarrekening 2020 is in het vierde kwartaal van 2020 opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.

In 2020 heeft het Schipholfonds 59 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van € 337.949,-.

Stichting het Schipholfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK-nummer: 41226653
RSIN-nummer: 816048769
Rekeningnummer: NL75ABNA0444755462