Voorwaarden voor een donatie: Maakt jouw initiatief kans?

Het Schipholfonds doneert aan clubs en initiatieven die sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven stimuleren. Hoe graag we ook willen helpen, niet alle projecten komen voor een donatie in aanmerking. Bekijk hier onze voorwaarden.

Je komt in aanmerking als:

 • Jouw initiatief gericht is op sportief bewegen op amateurniveau
 • Je club of organisatie ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, officieel gevestigd is in Nederland en geen winstoogmerk heeft en het initiatief plaatsvindt binnen ons werkgebied
 • De donatie 100% ten goede komt aan jouw initiatief voor sportief bewegen en je dit kunt aantonen
 • Jouw initiatief wordt door een groot deel door de organisatie zelf bekostigd en het ontbrekende deel dat je aanvraagt bij het Schipholfonds is maximaal € 10.000,-
 • Jouw organisatie in de afgelopen drie jaar geen donatie heeft ontvangen van het Schipholfonds.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

Hoe graag het Schipholfonds ook jouw initiatief wil helpen, we kunnen niet op alle aanvragen voor donaties ingaan. Je project komt niet in aanmerking als:

 • De artikelen al besteld of geleverd zijn
 • Het artikel niet direct nodig is om in beweging te komen (kleding, prijzen, huur, kleedkamers)
 • Er minder dan 20 mensen tot de doelgroep horen
 • Het geen actieve bewegingssport is, zoals denksport, biljart of jeu-de-boules voor fysiek gezonde mensen
 • De activiteit een specifiek karakter heeft (religieus, cultuur, politiek)
 • Het muziekfestivals of korte evenementen (sporttoernooien) betreft
 • Het grondwerkzaamheden zijn ter voorbereiding van (bijv.) een sportveld
 • Je een overheidsorgaan bent, VvE, bewonersvereniging, tuinpark of fondsenwervingsorganisatie
 • Je ook een aanvraag bij Stichting Leefomgeving Schiphol hebt ingediend. Je moet dus eerst de keuze maken waar je de aanvraag indient. Gaat het vooral om bewegen of meer om leefbaarheid?

Scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en niet-commerciële dorpshuizen

Een nieuw schoolplein? Of een openbaar sportveld bij je zorginstelling of dorpshuis? Stuur gerust je aanvraag in, maar houd wel rekening met het volgende:

Voor scholen
Je kan een donatie voor één speeltoestel op een schoolplein. Wij adviseren dan meerdere opties voor toestellen die tot meer beweging leiden mee te zenden en de keuze voor het te doneren toestel aan het Schipholfonds over te laten.

Voor sportverenigingen
Je kunt voor een sportvereniging een aanvraag indienen voor een project met betrekking tot sport en bewegen, uitsluitend binnen de kerntaak van de vereniging. Met andere woorden: een voetbalclub kan alleen aanvragen indienen op het gebied van voetballen, een hockeyclub voor hockey, etc. Aanvragen voor een fitnessruimte voor de training worden dus niet gehonoreerd, tenzij het specifiek bij de betreffende sport hoort.

Voor zorginstellingen
Je kan voor een zorginstelling een aanvraag indienen voor een project of initiatief met betrekking tot sport en bewegen. De voorkeur gaat uit naar een project voor een zo breed mogelijk publiek dat openbaar toegankelijk is en waarbij van een grote groep vrijwilligers betrokken is. Het project moet in dit geval juist buiten de kerntaak van de organisatie vallen en er moet geen subsidie (van de overheid) beschikbaar voor zijn.

 • Ons werkgebied

  Wil je weten of jouw club of initiatief binnen ons werkgebied valt?

 • Vraag een donatie aan

  Vul het formulier in en laat ons weten hoe we jouw initiatief kunnen ondersteunen met een donatie.

 • Aanvraag gedaan?

  Lees hier meer over de planning en procedures van het Schipholfonds