Voorwaarden voor een donatie: Maakt jouw initiatief kans?

Het Schipholfonds doneert aan clubs en initiatieven die sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven stimuleren. Hoe graag we ook willen helpen, niet alle projecten komen voor een donatie in aanmerking. Bekijk hier onze voorwaarden.

Je komt in aanmerking als:

 • Het gaat om concrete sportartikelen, een speeltoestel (dat aanzet tot beweging) of een sportvloer
 • Jouw initiatief is gericht op sportief bewegen op amateurniveau
 • Je club of organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, officieel gevestigd is in het gebied rondom Schiphol en geen winstoogmerk heeft, het initiatief plaatsvindt binnen ons werkgebied en ook het merendeel van de deelnemers daar vandaan komt
 • De donatie 100% ten goede komt aan jouw initiatief voor sportief bewegen en je dit kunt aantonen
 • Jouw initiatief voor een groot deel door de organisatie zelf wordt bekostigd en het ontbrekende deel dat je aanvraagt bij het Schipholfonds maximaal € 10.000,- is.
 • Jouw organisatie in de afgelopen drie jaar geen donatie heeft ontvangen van het Schipholfonds.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

Hoe graag het Schipholfonds ook jouw initiatief wil helpen, we kunnen niet op alle aanvragen voor donaties ingaan. Je project komt niet in aanmerking als:

 • De artikelen al besteld of geleverd zijn
 • Het artikel niet direct nodig is om in beweging te komen (kleding, prijzen, huur, kleedkamers)
 • Er minder dan 25 mensen tot de doelgroep horen
 • Het geen actieve bewegingssport is, zoals denksport, biljart of jeu-de-boules voor fysiek gezonde mensen
 • De activiteit een specifiek karakter heeft (religieus, cultuur, politiek)
 • Het evenementen (sporttoernooien) betreft
 • Het grondwerkzaamheden zijn ter voorbereiding van (bijv.) een sportveld
 • Je een overheidsorgaan bent, VvE, bewonersvereniging, tuinpark, fondsenwervingsorganisatie of een school met een aanvraag voor een schoolplein
 • Je ook een aanvraag bij Stichting Leefomgeving Schiphol hebt ingediend. Je moet dus eerst de keuze maken waar je de aanvraag indient. Gaat het vooral om bewegen of meer om leefbaarheid?

Sportverenigingen, zorginstellingen en niet-commerciële dorpshuizen

Een openbaar sportveld bij je zorginstelling of dorpshuis? Stuur gerust je aanvraag in, maar houd wel rekening met het volgende:

Voor sportverenigingen
Je kunt voor een sportvereniging een aanvraag indienen voor een project met betrekking tot sport en bewegen, uitsluitend binnen de tak van sport waarvoor de vereniging is opgericht. Met andere woorden: een voetbalclub kan alleen aanvragen indienen op het gebied van voetballen, een hockeyclub voor hockey, etc. Aanvragen voor een fitnessruimte voor de training worden dus niet gehonoreerd, tenzij het specifiek bij de betreffende sport hoort.

Voor zorginstellingen
Je kan voor een zorginstelling een aanvraag indienen voor een project of initiatief met betrekking tot sport en bewegen. De voorkeur gaat uit naar een project voor een zo breed mogelijk publiek dat openbaar toegankelijk is en waarbij een grote groep vrijwilligers betrokken is. Het project moet buiten de zorgtaak van de organisatie vallen en er moet geen subsidie (van de overheid) beschikbaar voor zijn.

 • Ons werkgebied

  Wil je weten of jouw club of initiatief binnen ons werkgebied valt?

 • Vraag een donatie aan

  Vul het formulier in en laat ons weten hoe we jouw initiatief kunnen ondersteunen met een donatie.

 • Aanvraag gedaan?

  Lees hier meer over de planning en procedures van het Schipholfonds