Voorwaarden voor een donatie: Maakt jouw initiatief kans?

Het Schipholfonds doneert aan clubs en initiatieven die sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven stimuleren. Hoe graag we ook willen helpen, niet alle projecten komen voor een donatie in aanmerking. Bekijk hier onze voorwaarden.

Je komt in aanmerking als:

 • Jouw project of initiatief gericht is op sportief bewegen op amateurniveau;
 • Je club, stichting of organisatie ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, officieel gevestigd is binnen ons werkgebied en geen winstoogmerk heeft;
 • De donatie 100% ten goede komt aan jouw project of initiatief voor sportief bewegen en je dit ook kunt aantonen;
 • Je in de afgelopen drie jaar geen donatie hebt ontvangen van het Schipholfonds.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

Hoe graag het Schipholfonds ook jouw initiatief wil helpen, we kunnen niet op alle aanvragen voor donaties ingaan. We nemen je aanvraag niet in overweging, indien de aanvraag gaat over:

 • Passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen of biljarten;
 • Een muziekfestival, musical, muziek maken, feestweek, e.d.;
 • Kortdurende evenementen, zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen;
 • Eenmalige kosten (zoals huur van locatie en/of huur van attributen) en kosten die niet direct bijdragen aan sportief bewegen (zoals kosten EHBO, prijzen, vergoedingen, organisatie, reis- en verblijfkosten, promotie, publiciteit, drukwerk, kleding, e.d.);
 • Materialen die niet direct voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk zijn (scorebord, ballenkar, e.d.);
 • Een aanvraag via een ander fonds.

Scholen, zorginstellingen en niet-commerciële dorpshuizen

Een nieuw schoolplein met een sportief karakter? Of een openbaar sport- en spelveld bij je zorginstelling of dorpshuis? Stuur gerust je aanvragen in, maar houd wel rekening met het volgende:

Voor scholen
Je kan alleen een bijzondere donatie voor de vernieuwing van een schoolplein aanvragen als de stichting waaronder je school valt in de afgelopen 36 maanden geen bijzondere donatie heeft ontvangen voor een andere school binnen dezelfde stichting. Een algemene donatie kan wel door meerdere scholen binnen dezelfde stichting worden aangevraagd.

Voor zorginstellingen
Je kan voor een zorginstelling een aanvraag indienen voor een project of initiatief met betrekking tot sport en bewegen. De voorkeur gaat uit naar een project voor een zo breed mogelijk publiek dat openbaar toegankelijk is en waarbij van een grote groep vrijwilligers betrokken is. Het project moet buiten de kerntaak van de organisatie vallen en er moet geen subsidie (van de overheid) beschikbaar voor zijn.

Voor dorpshuizen
Alleen niet-commerciële dorpshuizen, bestuurd door vrijwilligers, komen in aanmerking voor een donatie van het Schipholfonds voor een project met betrekking tot sport en bewegen. Bij je aanvraag moet je dus officieel kunnen aantonen dat je geen commercieel belang hebt via de statuten van je stichting of vereniging.

 • Ons werkgebied

  Wil je weten of jouw club of initiatief binnen ons werkgebied valt?

 • Vraag een donatie aan

  Vul het formulier in en laat ons weten hoe we jouw initiatief kunnen ondersteunen met een donatie.

 • Aanvraag gedaan?

  Lees hier meer over de planning en procedures van het Schipholfonds