Tweede leven voor parkeergarage P2: Duurzaam slopen

Schiphols parkeergarage P2 heeft plaats moeten maken voor de nieuwe terminal. De parkeergarage is niet met veel geweld gesloopt, maar met beleid uit elkaar gehaald. Waar mogelijk recyclen we het oude bouwmateriaal en hergebruiken we het interieur, zoals bijvoorbeeld de slagbomen. Vrijwel niks komt op de vuilnisbelt terecht en streven we naar Zero Waste.

Recycling van grondstoffen of tweede leven

Waarom weggooien, als je het ook kan recyclen? Daarom hebben we van de betonplaten van P2 betongranulaat gemaakt. In combinatie met vers cement krijg je hiermee de perfecte basisfundering voor een nieuwe pier, terminal of zelfs een nieuw platform!

Het puin van de garage is net ten zuiden van Schiphol in stukken gebroken en tot puin gemaakt. Dit betongranulaat passen we toe in het direct naast het depot gelegen Sierra-platform. Door het betonpuin van P2 te recyclen voor een groot bouwproject op Schiphol:

  • Recyclen we 35.000 ton betonpuin.
  • Hiermee recyclen we ongeveer 99% van parkeergarage P2.
  • Maken we 900 ritten met vrachtwagens naar de afvalverwerker overbodig en eenzelfde aantal voor de aanvoer van grondstoffen voor de platformen.

Het ‘interieur’ van de parkeergarage kregen een tweede leven. De lantaarnpalen, slagbomen, elektrische oplaadpalen en andere typische parkeeraccessoires, verhuizen naar de verschillende bestaande garages op Schiphol. Of we gebruiken ze bij het bouwen van nieuwe parkeerfaciliteiten.