Onze rol in de wereld, nu en in de toekomst

Connecting your world verwoord de 'Why' van Royal Schiphol Group. Door de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens in de wereld te creëren, met een uitmuntende luchthaveninfrastructuur en faciliteiten voor passagiers en vracht, zorgt onze onderneming voor de bloei van internationale handel, toerisme en kennisuitwisseling.

Door optimale luchtverbindingen voor Nederland te waarborgen, ondersteunen we niet alleen de economie, maar helpen we ook bij het uitdragen van waarden waar Nederland in de hele wereld bekend om staat, zoals openheid, verdraagzaamheid en internationale oriëntatie. Dit doen we met steun van onze vele partners binnen de luchtvaartsector en daarbuiten. Hiertoe behoren luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, de douane, de rijksoverheid, lokale overheden, businesspartners, aanbieders van landzijdige infrastructuur, de luchtverkeersleiding en andere belangrijke stakeholders.

Tegelijkertijd is Schiphol zich er zeer van bewust dat haar activiteiten een verschillende impact hebben op verschillende groepen. Daarom streven we ernaar de juiste balans te vinden tussen enerzijds de bijdrage die we leveren door Nederland optimaal met de rest van de wereld te verbinden, en anderzijds de negatieve effecten van luchtvaart voor de leefkwaliteit van omwonenden en de bredere milieu-impact van de luchtvaart. Dit doen we door zorgvuldig de vinger aan de pols te houden voor wat betreft thema's als geluidshinder, lokale luchtkwaliteit en CO2-emissies, evenals andere belangrijke duurzaamheidsaspecten.

Luchtvaartnota

Kwaliteit van leven, kwaliteit van netwerk en kwaliteit van dienstverlening staan centraal in onze toekomstvisie. Wij willen de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld zijn. Het verbinden van Nederland met de rest van de wereld en het tegelijkertijd verkleinen van onze impact op de leefomgeving en het klimaat zijn hiervoor essentieel. Vanuit dit perspectief hebben wij de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 gelezen. Dit is onze zienswijze daarop.