Onze rol in de wereld, nu en in de toekomst

Connecting your world verwoordt de 'Why' van Royal Schiphol Group. Door de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens in de wereld te creëren, met een uitmuntende luchthaveninfrastructuur en faciliteiten voor passagiers en vracht, zorgt onze onderneming voor de bloei van internationale handel, toerisme en kennisuitwisseling.

Door optimale luchtverbindingen voor Nederland te waarborgen, ondersteunen we niet alleen de economie, maar helpen we ook bij het uitdragen van waarden waar Nederland in de hele wereld bekend om staat, zoals openheid, verdraagzaamheid en internationale oriëntatie. Dit doen we met steun van onze vele partners binnen de luchtvaartsector en daarbuiten. Hiertoe behoren luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, de douane, de rijksoverheid, lokale overheden, businesspartners, aanbieders van landzijdige infrastructuur, de luchtverkeersleiding en andere belangrijke stakeholders.

Tegelijkertijd is Schiphol zich er zeer van bewust dat haar activiteiten een verschillende impact hebben op verschillende groepen. Daarom streven we ernaar de juiste balans te vinden tussen enerzijds de bijdrage die we leveren door Nederland optimaal met de rest van de wereld te verbinden, en anderzijds de negatieve effecten van luchtvaart voor de leefkwaliteit van omwonenden en de bredere milieu-impact van de luchtvaart. Dit doen we door zorgvuldig de vinger aan de pols te houden voor wat betreft thema's als geluidshinder, lokale luchtkwaliteit en CO2-emissies, evenals andere belangrijke duurzaamheidsaspecten.

Luchtvaartnota

In mei 2020 stelde het kabinet de Luchtvaartnota 2020-2050 vast. Het kabinet wil dat Nederland door de lucht goed verbonden blijft met de rest van de wereld. Tegelijkertijd moet de luchtvaart ook stiller en duurzamer worden. In de Luchtvaartnota 2020-2050 staan de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Daarbij staan vier belangen centraal:

  1. Luchtvaart veilig, in de lucht en op de grond
  2. Nederland goed verbinden met de rest van de wereld
  3. Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving
  4. Luchtvaart duurzaam