Onze partnerships: Samen werken aan duurzaamheid

Als exploitant van luchthaven Schiphol, hebben wij een regierol. Voor onze eigen activiteiten oefenen we onze invloed uit via directe sturing en controle. Denk hierbij aan ons eigen energieverbruik en dat van onze huurders, het hergebruik van materialen, duurzaam bouwen, het gebruik van biobased materialen en het woon-werkverkeer van onze medewerkers.

EEN DUURZAME TOEKOMST 6 onze partnerships

Meer indirect moedigen wij partijen die actief zijn op de luchthaven, aan tot verduurzaming; met onze bedrijfsvoering als voorbeeld. Ook beïnvloeden wij andere partners om zich te richten op een duurzame ontwikkeling van Schiphol. De landing- en take-offcyclus van vliegtuigen zijn hiervan een voorbeeld; of het vracht- en passagiersverkeer van en naar de luchthaven. Verder stimuleren wij onze bezoekers en reizigers om zelf een steentje bij te dragen.

Hieronder lees je meer over onze partners waarmee, en de samenwerkingsverbanden waarbinnen, wij werken aan een duurzame toekomst.

Partners in, en afspraken voor, duurzaamheid

Om onze duurzame doelstellingen te bereiken houden wij ons ook aan diverse nationale en internationale afspraken en doelstellingen.

Single European Sky

In Europees verband werken wij aan het moderniseren van het Europese luchtverkeersleidingsysteem. Het Single European Sky (SES) programma streeft een verhoging en optimalisatie van de capaciteit van het luchtruim na. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een significante efficiencyverbetering van veel processen. Optimalisatie van het luchtruim betekent kortere vliegroutes en een lager brandstofverbruik en dus een reductie van CO2-uitstoot.

Met het SES-programma verdwijnen de landsgrenzen in de lucht alsook de grenzen tussen burger- en militair luchtruim. Het Europese luchtruim wordt één geheel. Samen met Europese partners zetten wij ons actief in voor een snellere invoering van een Single European Sky.

Verantwoord omgaan met energie

Om de gehele luchtvaartsector klimaatvriendelijker te laten worden, werken wij samen met de volgende partners:

Circulaire economie

Om te komen tot een zero waste airport, waarbij we op een slimme manier omgaan met grondstoffen en reststromen, werken we samen met de volgende partners:

Optimale mobiliteit

Om te zorgen dat de bereikbaarheid van Schiphol op een duurzame manier voortgang heeft, werken wij samen met de volgende partners:

Duurzame werkgelegenheid

Om te zorgen dat Schiphol kan blijven investeren in duurzame werkgelegenheid, werken wij samen met de volgende partners:

Geluid en luchtkwaliteit

Om een prettige omgeving te realiseren, waarbij geluid en luchtkwaliteit twee belangrijke speerpunten zijn, werken wij samen met de volgende partners: