Debt Investors: Debt Investors

EMTN Programma

Over het Euro Medium Term Note-programma en Royal Schiphol Group.

Schuldschein

Royal Schiphol Group heeft enkele Schuldscheins en Namensschuldverschreibungs uitgegeven. Twee leningen voor een bedrag van in totaal EUR 61 miljoen lopen in 2019 af. Een derde lening voor een bedrag van EUR 25 miljoen loopt in 2023 af.

Leningfaciliteiten

Met zowel de Europese Investeringsbank als KfW IPEX-Bank zijn leningfaciliteiten afgesloten gerelateerd aan investeringsprojecten op Amsterdam Airport Schiphol.

Royal Schiphol Group heeft twee overeenkomsten met de Europese Investeringsbank voor een totaal bedrag van EUR 550 miljoen, die geheel zijn opgenomen (waarop inmiddels deels is afgelost). Deze faciliteiten worden terugbetaald in de periode tot 2031. Schiphol Group heeft daarnaast in 2017 een overeenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank voor een totale faciliteit van EUR 350 miljoen ten behoeve van de financiering van de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal. De faciliteit bestaat uit een gecommitteerde tranche van EUR 175 miljoen, waarvoor Schiphol voor heeft getekend en een toegezegde tranche van EUR 175 miljoen, waarvoor nog niet formeel is getekend. Per 31 december 2017 is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Schiphol Group heeft eveneens een overeenkomst met de KfW IPEX-Bank voor een faciliteit van EUR 100 miljoen met een looptijd tot 2024 die volledig is opgenomen.

Huidige Credit Rating

Long term rating
Standard & Poor's: A+ stable outlook
Moody's: A1 stable outlook

Short term rating
Standard & Poor's: A-1