Debt Investors: Debt Investors

EMTN Programma

Over het Euro Medium Term Note-programma en Royal Schiphol Group.

ECP Programma

Over het Euro Commercial Paper programma.

Leningfaciliteiten

Met zowel de Europese Investeringsbank als KfW IPEX-Bank zijn leningfaciliteiten afgesloten gerelateerd aan investeringsprojecten op Amsterdam Airport Schiphol.

Royal Schiphol Group heeft twee overeenkomsten met de Europese Investeringsbank voor een totaal bedrag van EUR 550 miljoen, die geheel zijn opgenomen (waarop inmiddels deels is afgelost). Deze faciliteiten worden terugbetaald in de periode tot 2031. Schiphol Group heeft daarnaast een overeenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank voor een totale faciliteit van EUR 350 miljoen ten behoeve van de financiering van de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal. Per 31 december 2019 is EUR 80 miljoen opgenomen onder deze faciliteit.

Schiphol Group heeft eveneens een overeenkomst met de KfW IPEX-Bank voor een faciliteit van EUR 100 miljoen met een looptijd tot 2024 die volledig is opgenomen. In 2019 is een tweede faciliteit met KfW IPEX-Bank aangegaan voor een bedrag van EUR 95 miljoen die per 31 december 2019 niet was getrokken.

Schiphol Group is verder een Namensschuldverschreibung aangegaan voor een bedrag van EUR 25 miljoen met een looptijd tot 2023.

Huidige Credit Rating

Long term rating
Standard & Poor's: A with stable outlook
Moody's: A2 with stable outlook

Short term rating
Standard & Poor's: A-1