Maatregelen om geluidshinder terug te dringen: Samen op weg naar minder hinder

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder verder terug te dringen. Dat doen we door continu te werken aan maatregelen die de hinder doen afnemen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Op minderhinderschiphol.nl zie je het conceptplan met maatregelen die we nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en ‘s nachts.

Bekijk de maatregelen

Hoe werkt het? Op minderhinderschiphol.nl/maatregelen staat een kaart van de omgeving waarin je op jouw woonplaats kunt klikken. Zodra je dat doet, zie je links in beeld een overzicht van de hinderbeperkende maatregelen die voor jou interessant zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over het optimaliseren van een vliegroute, hoger aanvliegen of een verbod op lawaaiige vliegtuigen.

Van baangebruik tot vliegtuigtypes

Alle maatregelen zijn ingedeeld in een thema. Zo gaan maatregelen in het thema baangebruik over hoe we de start- en landingsbanen zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken zodat er niet te lang over bepaalde gebieden gevlogen wordt. Voor vliegroutes en –procedures die overdag en ’s nachts gelden zijn er twee aparte thema’s: vliegen overdag en vliegen ’s nachts. Tot slot is er nog een thema vliegtuigtypes, waarin je alle maatregelen vindt om de meest lawaaiige vliegtuigen te weren van Schiphol.

In gesprek met omgeving

We hebben aan buren en bestuurders in de omgeving gevraagd wat zij van het pakket met hinderbeperkende maatregelen vinden. Uit de ruim 1.000 reacties die we hebben ontvangen, zijn 16 extra maatregelen voortgekomen. In dit verslag geven we uitgebreid antwoord op de suggesties uit de omgeving en in dit dashboard kan je alle reacties op een online vragenlijst terugvinden.

Meer informatie

Lees meer over de hinderbeperkende maatregelen op minderhinderschiphol.nl.

Meer over hinder beperken