Elektrische bussen en taxi’s, en stimuleren ov

Het verkeer van en naar Schiphol wordt steeds duurzamer. Al sinds 2014 rijdt Schiphol Taxi met een grote vloot van 100% elektrische taxi’s. En sinds maart 2018 rijden er ook 100 elektrische openbaarvervoerbussen op en rond Schiphol. Onder andere via haar website stimuleert Schiphol reizigers om met het ov te komen en met extra laadpalen op verschillende plekken bevorderen we de komst van elektrische auto’s.

Wat hebben we al gedaan?

Elektrische taxi’s

Alle vaste taxi’s op Schiphol (circa 700) zijn sinds 2014 elektrisch. Alleen de buffer, de wachtruimte voor andere taxibedrijven, wordt nog af en toe aangevuld met niet-elektrische voertuigen.

Elektrische bussen

Schiphol heeft bij het aanbesteden van het busvervoer voor de regio Amstel-Meerlanden elektrisch vervoer als voorwaarde opgenomen. Het resultaat: sinds maart 2018 rijden er 100 elektrische bussen op en rond Schiphol. Het is daarmee de grootste elektrische busvloot van Europa. In 2021 wordt dat aantal verder uitgebreid en rijden er zelfs 258 elektrische bussen. Schiphol realiseerde en financierde de infrastructuur voor de laadpunten van de bussen op de luchthaven.

Laadpalen voor elektrische auto’s en motoren

Vanuit een duurzaamheidsperspectief ontmoedigen we het halen en brengen van reizigers met de auto. Maar elektrische auto’s en motoren zijn welkom. Daarom zorgt Schiphol voor steeds meer laadplekken voor elektrische auto’s of motoren.

Stimuleren openbaar vervoer

Schiphol wijst reizigers al een aantal jaar op de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het aandeel reizigers dat gebruikt maakt van het openbaar vervoer is op dit moment dan ook al hoog. Bijna 50% maakt gebruikt van bus of trein.