Nieuws: Contract perceel 5b overeengekomen

Schiphol en aannemer BAM Bouw en Techniek hebben vorige week een overeenstemming bereikt over het contract voor perceel 5b. Nu het contract rond is, kunnen ook de werkzaamheden op dit perceel starten. Op perceel 3 en 4 (beide BAM Infra) wordt al sinds augustus gewerkt.

Gepubliceerd op: 20 december 2022

In de contractonderhandelingen ging meer tijd zitten dan gepland. Dit heeft invloed op de planning van het project VBW A. Een aantal onderdelen van dit project wordt iets later in 2023 opgeleverd dan aanvankelijk voorzien.

Op perceel 5b van BAM wordt gewerkt aan een sanitair gebouw, een droogloop, overkapping scharnierpunt (dit alles op de Koepelstraat) en een wachtloge op parkeerterrein P41.