Demand Capacity Balancing

Capaciteit in de luchtvaart is een veelzijdig begrip. Je kan het hebben over de beschikbare ruimte in de lucht, het aantal beschikbare banen, het aantal incheckbalies, en de capaciteit van de grondafhandeling bijvoorbeeld. Je kan je misschien ook voorstellen dat de doorstroomsnelheid wordt bepaald door de ‘zwakste’ doorsnede van een stuk infrastructuur.

Daarom zijn we bezig in het APOC om het aanbod met de beschikbare capaciteit af te stemmen. Door met onze partners vooruit te kijken, kunnen we grote capaciteitsknelpunten aan zien komen en de integrale effecten hiervan bepalen. Door knelpunten in voorspellingen en planningen tijdig te identificeren en zo vroeg mogelijk beheersmaatregelen door te voeren, optimaliseren we de capaciteit die we als keten kunnen verwerken.

Wanneer we weten wat er qua aanbod en capaciteit op ons afkomt, kunnen we planningen beter op elkaar afstemmen. Daarnaast worden integrale verstoringen in kaart gebracht, waardoor we ons hierop kunnen voorbereiden en verstoringen kunnen beperken. Zo verbeteren we de voorspelbaarheid en vergroten we de tijd om te anticiperen.