Het Airport Operations Plan

Onverwachte gebeurtenissen in het ene proces, kunnen voor oponthoud zorgen in andere processen. Zo zijn we in de keten van elkaar afhankelijk. Om dit meer inzichtelijk te maken, publiceert het APOC elke dag een plan: het Airport Operations Plan (AOP) is een operationeel plan en geeft inzicht in de verwachte planning voor de luchthaven operatie. De totale airport capaciteit, en bijbehorende performance doelstelling, wordt gezamenlijk en integraal met ketenpartners vastgesteld in het AOP.

Het AOP wordt (meerdaags) gepubliceerd bij afwijkingen en afstemming hierover vindt plaats in ketenbriefings. Hierdoor ontstaat er één gedeeld operationeel beeld en vormt de basis waarop gedeelde beslissingen gemaakt kunnen worden. Om ook goed aangesloten te zijn op het Europese netwerk, delen we het AOP met Eurocontrol. Zo zijn we goed aangesloten met zowel de sector, én het Europese netwerk.