Over BAS

De Schipholregio wordt vormgegeven, gebruikt en beheerd door allerlei partijen. Om de ontwikkelingen binnen de luchthaven en de groei van omliggende gemeenten in goede banen te leiden, worden ze soms bijgestaan of gecontroleerd door externe organisaties en samenwerkingsverbanden. Ontdek wie wat doet in de Nederlandse luchtvaartwereld.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS streeft ernaar om omwonenden van Schiphol op een proactieve en objectieve manier informatie over vliegverkeer te verstrekken. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengen we de totale hinder in kaart en rapporteren we richting Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol en het ministerie van IenW.

Overheden

Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en alle andere luchtvaartpartijen moeten zich houden aan verschillende wetten en regels. Deze worden ontwikkeld, aangepast en gehandhaafd door landelijke en regionale overheden.

Luchtvaartpartijen

Bij de dagelijkse gang van zaken op en rond de luchthaven zijn een groot aantal organisaties betrokken. Als het om vliegverkeer gaat, spelen Luchtverkeersleiding Nederland, de verschillende luchtvaartmaatschappijen en Schiphol een grote rol.

Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) draagt bij aan de ontwikkeling van Schiphol en omgeving door discussies en adviesvraagstukken te faciliteren tussen overheden, bewoners, luchtvaart- en brancheorganisaties. Daarnaast verstrekt de ORS aan de partijen informatie over onder andere vliegtuiggeluid, ontwikkelingen in het vliegverkeer en operationele omstandigheden. De omgevingsraad volgde in 2015 de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol op. Sindsdien biedt de ORS een platform voor alle luchtvaart gerelateerde vraagstukken, belangen en partijen in de regio.

Stichting Leefomgeving Schiphol

De Stichting Leefomgeving Schiphol verbetert de woon- en leefsituatie van bewoners in de Schipholregio. Bijvoorbeeld door individueel gedupeerden hulp te bieden en schade aan gebouwen te vergoeden die is ontstaan door turbulentie van stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast draagt de stichting financieel bij aan gemeentelijke projecten en particuliere initiatieven die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren.