Ons Health, Safety en Environment-beleid: Voor een veilige werkomgeving

Veiligheid is een van de kernwaarden van Schiphol. Daarmee tevens een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Om ervoor te zorgen dat wij allemaal werken aan een veilige en gezonde (werk)omgeving en bedrijfsprocessen, hebben we het Health, Safety en Environment-beleid opgesteld. Hierbij staat het voorkomen van letsel en schade centraal.

Belangrijke uitgangspunten, regels en voorschriften

Onze uitgangspunten, regels en voorschriften op het gebied van Health, Safety en Environment zijn vastgelegd in drie documenten.
De uitgangspunten vind je in de beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de Safety Leadership Principles.

Onze regels en voorschriften vind je in de Health, Safety & Environment (HSE) Standaard. Deze HSE-standaard is van toepassing voor iedereen die bouw- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert op Schiphol of diegenen die bouwgebieden en/of technische gebieden of -ruimtes betreden.

Zakboek Safety & Security

Het Zakboek Safety & Security bevat een samenvatting van de Schipholregels en andere nuttige informatie over safety, security, milieu en arbo.