Neem veiligheid altijd serieus: Safety Alerts

Het doel van een Safety Alert is om mensen op korte termijn bewust te maken van een incident dat grote gevolgen heeft gehad of kon hebben en daar voor toekomstige activiteiten van te leren.
De kracht van de Safety Alert is, dat deze kort en krachtig verwoordt wat er gebeurd is en breed verspreid wordt onder de stakeholders. Op langere termijn zullen verbetervoorstellen op basis van een grondige analyse worden gecommuniceerd. Hieronder staan de reeds uitgebrachte Safety Alerts op Schiphol.