Ultrafijnstof vernevelen: wat levert het op?

Kan je ultrafijnstof uitstoot door vliegtuigmotoren verminderen met water? Vernevelen is in de bouw een veelgebruikte methode om stof en fijnstof terug te dringen. Nu laat Schiphol in samenwerking met KLM en Corendon door TNO onderzoeken of het ook ultrafijnstof op de luchthaven kan verminderen.

Door de nevel verspreidt het ultrafijnstof zich minder

Deze techniek richt zich op ultrafijnstof van draaiende vliegtuigmotoren op de luchthaven. Vooral medewerkers op het platform, maar ook omwonenden, lopen het risico het in te ademen. Er zijn aanwijzingen dat het inademen van ultrafijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Het idee van het vernevelen is dat de ultrafijnstofdeeltjes zich hechten aan de nevel. Daardoor worden ze zwaar en vallen als druppels op de grond. Ze verspreiden zich daardoor niet meer en medewerkers ademen ze dan niet meer in.

Eerder onderzoek liet hoopvolle resultaten zien

De verwachtingen van de proef zijn hooggespannen. Een eerder onderzoek op Schiphol liet al veelbelovende resultaten zien. De proef die eind maart is gehouden, is uitgevoerd met een vliegtuig van Corendon op de proefdraaiplaats naast een KLM-hangar. Het vliegtuig draaide op groot vermogen om de situatie bij starts en landingen goed na te bootsen. Ook het opstarten van de motor werd nagebootst. Vervolgens werd op verschillende manieren nevel verspreid bij de motoren en heeft TNO het effect op de hoeveelheid ultrafijnstof gemeten.

Doorontwikkelen, opschalen en inpassen in dagelijkse operatie

TNO is nu bezig alle verzamelde data te analyseren. Bekeken wordt of de nevel ultrafijnstof uit de vliegtuigmotoren voldoende omlaag kan brengen. Als dat wordt bevestigd, dan wordt de techniek de komende jaren verder doorontwikkeld en opgeschaald. De laatste stap is de techniek onderdeel maken van de dagelijkse operatie op Schiphol.

Actieplan ultrafijnstof

Tegelijkertijd werkt Schiphol aan manieren om ook de hoeveelheid ultrafijnstof bij de bron terug te brengen. Ook voor ultrafijnstof geldt: voorkomen is beter dan genezen. In 2019 lanceerde we het actieplan ultrafijnstof met meerdere maatregelen om de uitstoot omlaag te brengen. Die maatregelen zijn zowel gericht op het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en op de uitstoot van de vliegtuigen.

DUURZAME TOEKOMST-optimale mobiliteit 2 elektrisch reizen tussen vliegtuig en gate

Steeds meer elektrische voertuigen

Het idee is vooral dat we het gebruik van fossiele brandstof, zoals diesel en kerosine, verminderen. Want door verbranding van deze brandstoffen ontstaat ultrafijnstof. Vandaar dat je op Schiphol steeds meer elektrische voertuigen en materialen ziet.

Brede samenwerking

Het omlaag brengen van de hoeveelheid ultrafijnstof op Schiphol gebeurt in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren. Ook zijn belanghebbenden buiten de sector betrokken, zoals FNV (namens de vakbonden), de Rijksoverheid en kennisinstellingen. We doen samen onderzoek en ontwikkelen maatregelen. Zo werken we met elkaar aan een betere luchtkwaliteit voor medewerkers en omwonenden van de luchthaven.

De proef met de speciale nevel zien?

Lees ook de vorige blogs

 • Schiphol bouwt bijzonder hoogspanningsstation

  Gepubliceerd op:

  Nieuw hoogspanningsstation draagt bij aan een van de belangrijkste duurzaamheidsdoelen van Schiphol: 0 uitstoot in 2030.

 • Meer elektrische voertuigen erbij

  Gepubliceerd op:

  Meeste dieselaggregaten zijn vervangen door e-variant. Bijna alle stilstaande vliegtuigen aan de gate voorzien we op Schiphol nu elektrisch van stroom.

 • Start bouw circulaire doorlaatpost

  Gepubliceerd op:

  De nieuwe doorlaatpost bouwen we van materiaal dat over is van de sloop van drie kantoorpanden en drie vrachtgebouwen op Schiphol