Actieplan ultrafijnstof

Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst de luchtvaart aan als een van de bronnen van ultrafijnstof. We weten nog maar weinig over de gevolgen van ultrafijnstof voor de gezondheid. Het RIVM doet daarom nu grootschalig onderzoek naar de effecten onder omwonenden. In 2021 is dit afgerond. Vooruitlopend hierop heeft Schiphol een eigen Actieplan ultrafijnstof opgesteld.

Met een onderzoek op de luchthaven vergroten we de kennis over ultrafijnstof door de luchtvaart. Ook nemen we meer maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van ultrafijnstof op en rond de luchthaven verder terug te brengen. Veel maatregelen beperken ook de uitstoot van CO₂ en NOₓ en dragen bij aan onze bredere duurzaamheidsambitie.

Wat gaan we doen?