Het inkoop- en facturatieproces

Om je goederen, diensten en/of werken te leveren aan Royal Schiphol Group dien je in het bezit te zijn van een geldige inkooporder. In deze inkooporder staat een omschrijving van de te leveren goederen, diensten en/of werken, hoeveelheid en prijs, leverdatum en de van toepassing zijnde voorwaarden. Een inkooporder geldt als opdrachtverstrekking vanuit Royal Schiphol Group. Houd er daarom rekening mee dat zonder een inkooporder je opdracht nog niet formeel bevestigd is en je nog niet kunt beginnen met de werkzaamheden.

Het inkoopordernummer heb je ook nodig om te kunnen factureren. Zonder inkoopordernummer worden facturen niet voldaan. Daarnaast mag een factuur pas verstuurd worden nádat (deel)oplevering heeft plaatsgevonden en nádat deze is goedgekeurd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Het is van belang om alle relevantie informatie op de factuur te vermelden, waardoor je ons eerder in staat stelt zorg te dragen voor een tijdige betaling van je factuur. Schiphol Group stelt een aantal eisen voor het gebruik van het (digitaal) toesturen van facturen, die in onderstaande FAQ’s worden uitgelegd.

Wist je dat...

... Het ook mogelijk is om je facturen digitaal te sturen naar Schiphol Group? Mail je pdf-facturen naar het volgende e-mailadres: invoices@schiphol.nl. Wanneer wij je facturen digitaal ontvangen kunnen wij deze sneller in behandeling nemen en schakelen bij eventueel geconstateerde manco’s.

Ik wil Royal Schiphol Group een factuur sturen, maar ik heb geen inkoopordernummer ontvangen voor de betreffende levering. Met wie kan ik contact opnemen?
Wanneer ontvang ik mijn inkooporder?
Hoe ontvang ik mijn inkooporder?
Wanneer stuur ik mijn factuur?
Wat zijn de richtlijnen waaraan mijn (digitale) factuur aan Royal Schiphol Group moet voldoen?
Hoe kan ik mijn factuur aan Royal Schiphol Group versturen?
Wanneer wordt mijn factuur betaald?
Wat is de betalingsstatus van mijn factuur?
Ik heb een aanmaning gestuurd naar Royal Schiphol Group. Met wie kan ik hierover contact opnemen?
Mijn gegevens zijn gewijzigd. Waar geef ik dit door?