Amref Flying Doctors Partnership: Samen voor een betere gezondheid in Afrika

Schiphol en internationale gezondheidsorganisatie Amref Flying Doctors zijn in januari 2017 een samenwerking voor drie jaar aangegaan om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor een betere gezondheid in Afrika.

Amref Flying Doctors

Gezondheidszorg voor 2 miljoen mensen

Het doel van de samenwerking is om zo’n 4.000 mensen in Afrika een medische training te geven, waardoor ongeveer twee miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg krijgen. Een van de manieren waarop Schiphol en Amref Flying Doctors geld gaan inzamelen, is via collectezuilen in de terminals.

Verbinding verbroedert

Amref Flying Doctors en Royal Schiphol Group hebben een duidelijke link. De missie van Schiphol Group is Nederland met de rest van de wereld verbinden en mensen met elkaar. Als Amref Flying Doctors verbindt medisch personeel met de meest afgelegen en onherbergzame gebieden van Afrika, onder andere via de medische vluchten die ze uitvoeren.

Over Amref Flying Doctors

Amref ontwikkelde zich de afgelopen zestig jaar tot de belangrijkste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. De organisatie zet zich continu in voor systematische verbetering van de gezondheidszorg in Afrika en gaat daarbij uit van de behoeften, maar vooral van de kracht van de Afrikaanse bevolking.

Bezoek Amref.nl voor meer informatie