Jaarverslag, waardecreatie en erkenningen: Schiphol klaar voor de toekomst

Wij willen ervoor zorgen dat je ook in de toekomst veilig en met een goed geweten kunt blijven vliegen. Om dit mogelijk te maken richten wij ons in onze bedrijfsvoering op duurzaam opgewekte energie en het reduceren van energieverbruik, de circulaire economie, optimale mobiliteit, werkgelegenheid en omgeving, geluid en luchtkwaliteit. In de documenten en links hieronder lees je er meer over.

Jaarverslag en afspraken

In ons jaarverslag lees je waarom wij onszelf bepaalde doelen opleggen, hoe we deze willen bereiken, voor wie - en met wie - we dit doen en welke waarde we hiermee teruggeven aan de maatschappij. Met deze doelen geven wij ook invulling aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Schiphol is tevens mede-initiatiefnemer van de Airports Sustainability Declaration. Hierbij werken wij samen met andere luchthavens.

Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Amsterdam Airport Schiphol creëert waarde voor de samenleving en economie in de metropoolregio Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland en zelfs daarbuiten.

Waardecreatie

Je denkt misschien: waardecreatie, wat is dat? De waarde die Schiphol toevoegt, kan gemeten worden aan de impact van de luchthaven op bepaalde onderdelen van de samenleving. Onze input leidt tot een positieve of negatieve output (impact). Een optelsom van de positieve en negatieve impact is het uiteindelijke resultaat.

Bij het bepalen van de waardecreatie van Schiphol kijken we naar geproduceerd, sociaal menselijk, intellectueel, natuurlijk en financieel kapitaal.

Factsheet

In de onderstaande PDF lees je meer over de corporate responsibility van Schiphol. Op overzichtelijke wijze vind je onderwerpen als duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid, en de weg naar een klimaatvriendelijke en circulaire luchthaven. Maar ook wat we doen op het gebied van de leefomgeving, geluid en luchtkwaliteit en hoe we onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Erkenningen en awards

Wie is niet trots op het krijgen van erkenning en awards? Wij zijn er in ieder geval heel trots op dat we de Eco-innovation award 2018 hebben ontvangen. De Airport Council International Europe (ACI) geeft deze award jaarlijks aan een Europese luchthaven die goede, innovatieve prestaties levert op het gebied van duurzaamheid.

Al vanaf 2009 hebben we diverse awards en erkenningen ontvangen voor onze inspanningen om processen te verduurzamen en voor onze positieve inspanningen voor de omgeving, geluidshinder en het reduceren van emissies. En ook in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken heeft Royal Schiphol Group al jaren een top 10 positie.

Daarnaast zijn Eindhoven Airport en Amsterdam Airport Schiphol al jaren ACI ACA 3+ gecertificeerd.