Mijlpaal voor minder hinder

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben 16 nieuwe maatregelen toegevoegd om de hinder te beperken. Ook is het programma hinderbeperking aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Maatregelen in, met en voor de omgeving

Schiphol en LVNL zetten zich gezamenlijk in om geluidshinder te beperken. Dat doen ze door maatregelen te nemen in, met en voor de omgeving. De 16 nieuwe maatregelen zijn voortgekomen uit inzichten en voorstellen die Schiphol heeft ontvangen uit de omgeving.

Schiphol blijft zich inzetten voor minder hinder

Schiphol heeft het afgelopen jaar vele gesprekken hierover gevoerd met de buren en hen een online vragenlijst laten invullen. In totaal heeft Schiphol circa 1.000 reacties ontvangen. Die reacties en de antwoorden daarop kun je teruglezen in een uitgebreid verslag. Ook vind je hier een dashboard met alle reacties uit de online vragenlijst. Al met al een hele mooie mijlpaal voor Schiphol en LVNL. Ongeacht het aantal vluchten blijven we ons inzetten voor minder hinder.

Lees ook de vorige blogs: