Verduurzamen verkeer van en naar de luchthaven

Schiphol wil optimaal bereikbaar zijn. Maar een goede luchtkwaliteit op en rondom Schiphol is ook belangrijk. De focus van ons mobiliteits- en vervoersbeleid ligt daarom op schoon en minder wegverkeer van en naar Schiphol. Dat betekent dat we fors inzetten op duurzaam vervoer en goede openbaar vervoerverbindingen.

Daarnaast stimuleren we ook andere partijen op de luchthaven om over te gaan op elektrische vervoersmiddelen. Ook gaan we een haalbaarheidsonderzoek doen naar het instellen van een milieuzone voor de wegen naar en rond de terminal.

Goede openbaar vervoerverbindingen

Schiphol is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en het aantal reizigers dat met de trein of bus komt, neemt toe. In 2018 kwam 46,3% van de reizigers met het openbaar vervoer naar Schiphol. Maar het kan altijd beter. Daarom bepleiten we het doortrekken van de Noord-Zuid-lijn naar Schiphol. Hierdoor wordt reizen met het openbaar vervoer naar Schiphol comfortabeler en betrouwbaarder. Ook het uitbreiden en verbeteren van het NS-station op Schiphol gaat hieraan bijdragen. Dit zal in de komende jaren gebeuren. Schiphol investeert hier zelf 70 miljoen euro in.

Elektrische taxivloot en deelauto’s

Schiphol stimuleert het reizen met openbaar vervoer en ontmoedigt het halen en brengen met de auto. Omdat het soms toch handig kan zijn om met de auto te komen, biedt Schiphol duurzame alternatieven. In oktober 2014 is een aantal taxibedrijven op Schiphol gestart met 100 procent elektrische taxi's. Inmiddels zijn alle officiële taxi’s emissievrij, dat zijn er meer dan 700. Ook is het mogelijk via Car2Go een elektrische deelauto te huren.

Elektrische openbaar vervoer bussen

Sinds eind maart 2018 rijden er 100 elektrische openbaar vervoerbussen van Connexxion, op en rond Schiphol. Ze zorgen voor minder ultrafijnstof op de luchthaven, maar ook in de omgeving. Het is de grootste elektrische busvloot van Europa. Vanaf 2021 groeit het aantal naar 258 elektrische bussen. Vanaf dat moment zijn bijna alle openbaar vervoer bussen elektrisch. We streven naar 100 procent elektrische bussen op en rond de luchthaven.

Verduurzamen verkeer medewerkers op en naar Schiphol

Schiphol stimuleert medewerkers om met het openbaar vervoer naar Schiphol te komen. Op het terrein zelf stimuleren we dat medewerkers deelauto’s en –fietsen gebruiken door deze op diverse plekken te stellen. Deze zijn kunnen ook worden gebruikt door andere partijen die op ons terrein gevestigd zijn. De komende jaren gaan we deze diensten verder uitbreiden. Medewerkers van Schiphol Group met een leaseauto kunnen vanaf 2020 uitsluitend nog een elektrische auto kiezen.

Steeds meer oplaadpunten

We ontmoedigen het halen en brengen van passagiers met de auto. Maar elektrische auto’s ontvangen we wel graag. Daarom zijn er steeds meer plekken waar reizigers hun elektrische auto kunnen opladen en komen er steeds meer laadpalen bij.

Goed bereikbaar op de fiets

Schiphol is goed bereikbaar per fiets. Vanuit verschillende richtingen liggen rondom de luchthaven uitstekende fietspaden richting de terminals. We stimuleren fietsen naar Schiphol door gratis fietsenstallingen en -kluizen vlakbij de terminal.

Schiphol is één van de fietsambassadeurs van Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeren we in het zogenoemde 'snelfietspad' tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam om deze route nog veiliger en toegankelijker te maken voor fietsen.

Klimaatakkoord- Sectortafel mobiliteit

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De doelstellingen zijn aan Klimaattafels uitgewerkt in concrete afspraken voor Nederland. Schiphol heeft deelgenomen aan de Sectortafel mobiliteit. Hier is afgesproken dat we voor al het vervoer over de weg, water en in de lucht naar het gebruik van 0% fossiele brandstoffen toe gaan. De maatregelen van Schiphol om het verkeer van en naar de luchthaven te verduurzamen, dragen daar mede aan bij.

Reizen met de trein in plaats van het vliegtuig

Schiphol maakt zich sterk voor reizen met de trein voor korte afstanden. Wij menen dat op afstanden tot 700 km de trein op reistijd een prima alternatief is voor het vliegtuig. Vanuit Schiphol en tal van andere stations gaan er treinen naar Antwerpen, Brussel, Parijs, Londen en diverse bestemmingen in Duitsland.